Objavljen poziv Ministarstva kulture „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. veljače 2018.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama:
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Izvor: Ministarstvo kulture

Program Šalter

🔥1