Objavljen javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu

Foto: ljudskaprava.gov.hr
Autor: Phralipen

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina objavio je natječaj kojim poziva udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koji su registrirani u Republici Hrvatskoj da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu.

Udruge i kulturno – umjetnička društva prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu. Rok za dostavu prijedloga je 2. prosinac 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a prijavni obrazac i potrebni prilozi dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10 000 Zagreb, ili osobno na adresu Trg Sv. Marka 3 (pisarnica).

Prije potpisivanja ugovora o financiranju programa udruge čiji programi budu predloženi od strane Komisije za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2017. godinu, dužni su Uredu dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Odluka o dodjeli financijskih potpora bit će objavljena na web stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Više o pozivu možete pročitati na službenim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Izvor: phralipen.hr

🔥3