Odbor za Europsku Politiku Roma objavljuje Briselsku Deklaraciju

EU zastave ispred zgrade Europske komisije u Briselu
(FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Preveo: Čedo Todorović

Odbor za Europsku Politiku Roma (CERP) proglasio je svoju namjeru uspostaviti europsku političku stranku za Rome. Plan je naveden u  njihovoj Briselskoj Deklaracijii u ponedjeljak, 20. studenog, piše češki romski portal romea.cz.

“Stranka bi trebala biti kreirana u sljedećih 6 mjeseci u Briselu. Planiramo surađivati s drugim međunarodnim organizacijama koje dijele našu viziju. Naš glavni cilj nam je obraniti interese roma na političkoj sceni”, izjavio je član osnivača Michael Daduc za romski portal Romea.cz, koji u cijelosti objavljuje Briselsku Deklaraciju CERP-a:

ODBOR ZA EUROPSKU POLITIKU ROMA, BRISELSKA DEKLARACIJA,
17 Studeni, 2017, Brisel, Belgija

Mi, osnivači Povjerenstva za Europsku Politiku Roma, objavljujemo na današnji dan da sa našom zajedničkom voljom da čemo uspostaviti europsku političke stranku za romsku naciju. Nakon 1000 godina romske povijesti u Europi, izjavljujemo da su Romi doista Europljani.

Romska je nacija europska nacija sa svojom zastavom, himnom, jezikom i kulturom. Romska nacija je bez državljanstva, ali miran i uključiv narod koji nikad nije vodio rat sa drugim narodima i nacijama.

Romi su preživjeli pet stoljeća ropstva u Vlaškoji i Moldaviji, te dva europska genocida – “lov na Cigane” u 18. stoljeću i holokaust u 20. stoljeću. Romskoj naciji europske vlade nikada nisu doista nadoknadili štetu za zločine počinjene nad svojim članovima.

Romi se danas suočavaju s povećanjem anti-cigitizma u Europi, a romski doprinos europskojkulturi i gospodarskom napretku još uvijek nije prepoznat. Romske vrijednosti su europske vrijednosti.

Romska sloboda kretanja je vrijednost Europske unije. Naša snaga temelji se na identitetu naših ljudi.

Naši politički interesi bit će zastupljeni na svim razinama odlučivanja u Europi. Europska Politika Roma temelji se na sljedećim načelima:

1. Romska nacija će slobodno sama odrediti svoj vlastiti politički status u Europi i slobodn sljedovati svoj gospodarski, društveni i kulturni razvoj.

2. Romska nacija će povečati svoju političku kulturu i izgraditi vlastitu političku elitu u Europi.

3. Preraspodjela resursa na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini nužna je kako bi se osigurao gospodarski napredak Roma.

4. Očuvanje i razvoj romskog jezika i kulture osigurat će se kao jedinstvena europska baština.

5. Demografski rast Roma u Europi biti će odgovor demografsku krizu u Europi.

Odbor će poduzeti daljnje akcije za ispunjenje Europske Politike Roma.

Potpisi,

Emiliya Dancheva – Romkinja, aktivistica i novinarka

Michael Daduc – Osnivač Romskog Nacionalnog Pokreta (Roma Nation Movement) i predstavnik Indijske Dijaspore

Milenko Milenkov – predsjedatelj Nacionalne mreže romskih posrednika rada u Bugarskoj i predsjednik Zaklade ‘Mladenovo’

Orhan Tahir – Romski odvjetnik i politički znanstvenik

* Deklaracija će biti otvorena za potpise svih Roma koji dijele načela romske politike i žele doprinijeti njihovoj realizaciji

0