Javni poziv sindikatima i udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava

Pučka pravobraniteljica objavljuje Javni poziv za sve zainteresirane organizacije civilnog društva (sindikate i udruge koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava) koje se žele aktivno uključiti u rad na suzbijanju diskriminacije u Republici Hrvatskoj

Cilj ovog Javnog poziva je odabir suradničkih organizacija koje će postati dio mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice. Putem ove mreže učvrstit će se suradnja između središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i organizacija civilnog društva, kako je propisana člankom 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji predviđa konzultacije pri izradi redovitih izvješća, mišljenja i preporuka o pojavama diskriminacije. Jednako tako, povezivanje u mrežu, služit će razmjeni informacija između pučke pravobraniteljice i članica mreže o aktualnim pitanjima i aktivnostima vezanima uz suzbijanje diskriminacije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te planiranju zajedničkih inicijativa i djelovanja s ciljem borbe protiv nejednakosti i promicanja jednakog postupanja.

Broj članica mreže nije unaprijed ograničen, no kao članice će biti odabrane one organizacije koje u procesu evaluacije pisanih prijava postignu dostatan broj bodova. U ovom će se postupku posebno procjenjivati dosadašnje iskustvo u suzbijanju diskriminacije kako je predviđena Zakonom o suzbijanju diskriminacije te motiviranost za uključivanje u mrežu.

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 23. studenog 2017.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: Ombudsman.hr

Program Šalter

🔥1