Saborski zastupnik, Veljko Kajtazi je 14. rujna posjetio Međimursku županiju

Foto: Veljko Kajtazi/ Facebook. Orehovica – Sastanak s načelnikom Općine g. Franjo Bukalom
i njegovim zamjenikom iz reda romske nacionalne manjine g. Marko Balogom

Autor: Romski Portal/ Čedo Todorović

Saborski zastupnik, Veljko Kajtazi je 14. rujna posjetio Međimursku županiju. Održani su sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti i sa romskim predstavnicima. Posjetio je, Orehovicu, Nedelišće i Čakovec. O samoj posjeti prenosimo sadržaj sa facebook stranice saborskoga zastupnika Veljka Kajtazija.

Orehovica: Sastanak s načelnikom g. F. Bukalom i njegovim zamjenikom iz reda romske nacionalne manjine g. Marko Balogom.

Dana je puna podrška suradnji načelnika i njegova zamjenika kao i suradnji sa Savez Roma u RH “KALI SARA”. Naglašena je i potreba bolje uključenosti mještana u rješavanja problema, a posebno ponovno aktiviranje lokalnog Vijeća romske nacionalne manjine.

Orehovica – Sastanak s načelnikom Općine g. Franjo Bukalom

Nedelišće: Sastanak s načelnikom Općine gdinom Darkom Dania i lokalnim romskim predstavnicima iz Međimurja.

Radi se na planu izgradnje društvenog doma u Paraga i ceste u Gornjem Kuršancu nakon što se riješi pitanje vodovodne infrastrukture.

Nedelisce: Sastanak s načelnikom Općine gdinom Darkom Dania

Čakovec: Sastanak s pročelnikom gdinom.David Vugrinec o uvođenju infrastrukture u naselje Kuršanec Lug te njegovo daljnje uređenje unutar prostornog plana kao i reguliranje čestica koje su trenutno u vlasništvu države.

Kuršanec je jedino naselje na području Grada Čakovca u koje nije uvedena osnovna infrastruktura.

Čakovec: Sastanak s pročelnikom gdinom.David Vugrinec

 

0