Vlada je na svojoj sjednici donijela operativne programe za nacionalne manjine za razdoblje 2017. – 2020.

Foto: vlada.gov.hr

Autor: Romski Portal/ Čedo Todorović

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine, donijela je zaključak kojim se utvrđuju Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2017. – 2020.

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić podsjetila je da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. donijela Odluku o izradi Operativnih programa nacionalnih manjina kojima će se odrediti mehanizmi osiguranja prava nacionalnih manjina te podrške djelovanju njihovih tijela, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim propisima.

Potpredsjednica Vlade smatra da se radi o kvalitetnom dokumentu, kojemu je cilj jačati doprinos nacionalnih manjina razvoju hrvatskoga društva. „Prijedlog operativnih programa za nacionalne manjine pokriva razdoblje od 2017. – 2020. i u tom smislu su obuhvaćeni svi elementi koje propisuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, a to su jezik i pismo, odgoj i obrazovanje, kulturna autonomija, pristup sredstvima javnog priopćavanja, zastupljenost u predstavničkim tijelima, sudjelovanje predstavnika nacionalnih manjina u javnom životu, pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa, unaprjeđenje razvojnih programa gdje povijesno žive pripadnici nacionalnih manjina i promicanje mira i tolerancije te vrednota Ustava Republike Hrvatske“, kazala je potpredsjednica Pejčinović-Burić.

S obzirom na specifičnosti pojedinih nacionalnih manjina i potrebe unaprjeđenja postojeće razine njihove zaštite, posebni operativni programi izrađeni su za srpsku, talijansku, češku, slovačku, mađarsku, albansku i romsku nacionalnu manjinu.

Predmetni prijedlog operativnih programa izrađen je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i nadležnim tijelima državne uprave te je usklađen s mišljenjima, primjedbama i prijedlozima zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, navodi se na web stranici vlade Republike Hrvatske.

Na operativnom planu se radilo skorom godinu dana. Naime krajem rujna 2016. godine, neposredno nakon zaključenih parlamentarnih izbora, u prostorima HDZ-a održavani su koalicijski pregovori s predstavnicima nacionalnih manjina s ciljem kreiranja parlamentarne većine. Predstavnici nacionalnih manjina svoju su potporu uvjetovali poštivanjem manjinskih prava i ostvarivanjem određenih programa bitnih za manjine. Tada novoizabrani predsjednik HDZ-a i kandidat za mjesto premijera Andrej Plenkovićvrdio je da je ‘želja HDZ-a da svih osam zastupnika nacionalnih manjina podržava buduću Vladu’.

8. OPERATIVNI PROGRAM ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU

Revizija i provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma, te unaprjeđivanje rada Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije, s posebnim naglaskom na pitanje obrazovanja, socijalne integracije, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja.

Aktivnost 8.1.1.
Vlada Republike Hrvatske provest će reviziju Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za
čije je provođenje predviđen nastavak trenda povećanja financijskih sredstava. U svrhu
poboljšanja provedbe Nacionalne strategije Vlada će donijeti novi Akcijski plan za provedbu
Nacionalne strategije za razdoblje 2018. – 2020. i izraditi smjernice za unaprjeđenje rada
Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije u čiji će rad biti uključeni i
legitimni, izabrani romski predstavnici iz Vijeća romske nacionalne manjine.

Nositelji: Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Rok provedbe: IV. kvartal 2017.

Aktivnost 8.1.2.
Vlada Republike Hrvatske razmotrit će mogućnosti i poduzeti potrebne mjere s ciljem iznalaženja rješenja za zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima postoji potreba suradnje lokalnih vlasti s romskom zajednicom radi koordinacije aktivnosti bitnih za romsku nacionalnu manjinu, u skladu s ciljevima Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Nositelji: Ministarstvo uprave. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Rok provedbe: IV. kvartal 2017.

Aktivnost 8.1.3.
Vlada Republike Hrvatske će u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. osigurati provedbu natječaja za financiranje aktivnosti kojima će se nastaviti poticati i razvijati inkluzivno obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine.

Nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Rok provedbe: kontinuirano

8.2. Unaprjeđivanje uvjeta rada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara”, uz pronalazak adekvatnog prostora i njegovog uređenja.

Aktivnost 8.2.1.
Vlada Republike Hrvatske poduzet će mjere za osiguranje adekvatnog prostora za rad Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara”, kao i mogućnost financijske potpore za uređenje i opremanje prostora.

Nositelji: Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Ministarstvo državne imovine i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Rok provedbe: III. kvartal 2017.

8.3. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja, sukladno postojećim relevantnim zakonskim odredbama.

Aktivnost 8.3.1.
Vlada Republike Hrvatske će sukladno Zakonu o legalizaciji. Zakonu o komunalnom gospodarstvu i ostalim važećim zakonskim propisima provoditi mjere legalizacije, urbanizacije i uređenja romskih naselja i područja Republike Hrvatske naseljena Romima te će podupirati aktivnosti vezane uz njihovo daljnje uređenje kroz djelokrug Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vlada Republike Hrvatske će razmotriti mogućnost oslobađanja naknade za legalizaciju objekata za socijalno ugrožene pripadnike romske nacionalne manjine, ukoliko se radi o objektima koji su im jedina nekretnina u vlasništvu.

Nositelji: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok provedbe: kontinuirano

Aktivnost 8.3.2.
Vlada Republike Hrvatske će prilikom izrade zakonskih i podzakonskih propisa kojima će regulirati pitanja stambenog zbrinjavanja utvrditi modele stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine te kriterije za utvrđivanje korisnika, kao i način ostvarivanja prava u pojedinim modelima pomoći stambenog zbrinjavanja.

Nositelji: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Rok provedbe: IV. kvartal 2017.

Aktivnost 8.3.3.
Vlada Republike Hrvatske podupirat će infrastrukturne projekte te dovršetak izgradnje već započetih infrastrukturnih projekata u romskim naseljima i područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine, posebice izgradnju i opremanje društvenih domova u Trnovcu, Đurđevcu, Capraškim Poljanama te dovršetak i opremanje društvenih domova u romskim naseljima u Kutini, Bistrincima, Torjancima i Dardi.

Nositelji: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Savjet za nacionalne
manjine i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Rok provedbe: kontinuirano

8.4. Nastavak procesa uvođenja njegovanja kulture i jezika romske nacionalne manjine po postojećem modelu C u obrazovnom sustavu za pripadnike nacionalnih manjina.

Aktivnost 8.4.1.
Vlada Republike Hrvatske podupirat će njegovanje kulture i jezika romske nacionalne manjine po Modelu C u obrazovnom sustavu za pripadnike romske nacionalne manjine, u čiju će pripremu i izradu uključiti i predstavnika romske nacionalne manjine. S uvođenjem modela C Vlada Republike Hrvatske podupirat će proces izrade posebnih udžbenika i stručne literature za navedeni model i diplomski studij Romistike u sklopu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Rok provedbe: kontinuirano

8.5. Uređenje ustanova romske nacionalne manjine i obilježavanje stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu.

Aktivnost 8.5.1.
Vlada Republike Hrvatske osigurat će potrebna financijska sredstva te će u suradnji s udrugama koje zastupaju interese romske nacionalne manjine i saborskim zastupnikom romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru nastaviti proces uređenja romskog groblja Uštica, uređenja muzeja na romskom groblju Uštica i obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen te drugih mjesta stradanja Roma u Republici Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Nositelji: Ministarstvo kulture. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Rok provedbe: kontinuirano

Cijeli operativni plan možete pročitati ovdje.

0