Savez Roma u R.H. ˝Kali Sara”, donirao prijenosno računalo

Foto: Savez Roma u R.H. “Kali Sara”

Savez Roma u Republici Hrvatskoj ˝KALI SARA˝ dana 8. rujna ugostio je predstavnike Roma iz Međimurske županije. Među njima je bio i budući student Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Nikola Bogdan, koji je upisao smjer Menadžment turizma i sporta u trajanju od tri godine. Za lakše studiranje Savez je u tu svrhu donirao Nikoli prijenosno računalo i  multifunkcionalni printer.

Izvor: kalisara.hr

🔥2