Crna Gora: Održana ljetna škola “Koliko znaš o Romima”

Autor: Berisa Elvis

Romska organizacija mladih Koračajte s nama – Phiren Amenca organizirala je ljetnju školu pod nazivom “Koliko znaš o Romima” u Čanju od 14. do 19. kolovoza ove godine. Škola je organozovana u okviru projekta “Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu”, koji je kroz program dodjele podgrantova podržan od strane organizacije Help u okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma / kinja, Egipćana / ki i ostalih ranjivih skupina”, a Što financira Europska unija. Opći cilj projekta je socijalna inkluzija Roma u Crnoj Gori, a opći cilj projekta izgradnja i jačanje romske kulture i romskog identiteta.

Predavači na ljetnjoj školi bili su predstavnici organizacije Elvis Beriša, Serđan Baftijari i Anita Beriša. Oni su rekli sudionicima ljetne škole o povijesti, kulturi i jeziku Roma. Sudionici ljetne škole bili su 15 učenika i srednjoškolaca iz romske zajednice.

Cilj ljetnje škole bio je da mladi srednjoškolci i studenti iz romske zajednice nauče više o svom identitetu i ohrabre se da nastave školovanje u oblasti izučavanja romskog jezika i književnosti i time se osposobi kadar za predavanje romskog jezika u školskoj nastavi. Također, uče osnovne koncepte romskog jezika koji koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

Većina sudionika nije ni znala osnovne elemente njihove povijesti, kulture i jezika. To je potvrđeno na testiranju koji je proveden na samom početku škole. Na kraju škole predavači su proveli testiranje stečenog znanja. Test je pokazao da su svi sudionici na ljetnjoj školi stekli znanje o bitnim povijesnim događajima vezanim za romsku zajednicu diljem svijeta, kulturu i jeziku Roma. Evaluacija je provedena u vidu kratkog filma koji je pored radne atmosfere obuhvatio i testiranje prije i poslije predavanja, a film će biti emitiran na konferenciji povodom predstavljanja rezultata.

Mladi Romi i Romkinje koji su sudjelovali na ljetnjem kampu smatraju da država Crna Gora i međunarodna zajednica nije učinila dovoljno da se romski jezik standardizira, a još manje da se u Crnoj Gori očuva romski identitet.

“Nisam imao priliku učiti na materinjem jeziku u školi, i zato ne znam romski jezik. Iako sam Rom nisam ovoliko znao o svom jeziku, kulturi i povijesti, ali zahvaljujući ljetnjem kampu koji je organiziran ja sam naučio i više nego sto sam mislio da znam. Radujem se što ću biti dio skupine koja je pokrenula inicijative za očuvanje romskog identiteta među prvom romskom zajednicom. Siguran sam da ću i dalje nastaviti da se edukujem kada je u pitanju romski identitet kome pripadam i smatram da ovakvi seminari i časovi za romski jezik, kulturu i povijest doprinose jačanju romskog identiteta “.

Tim Phiren Amenca

Izvor: phirenamenca.me

0