Vijeću romske nacionalne manjine općine Orehovica potrebna hitna rekonstrukcija

Foto: emedjimurje.rtl.hr
Autor: E.M.

Općinski načelnik Orehovice Franjo Bukal i njegov zamjenik iz redova romske nacionalne manjine Marko Balog sazvali su u prostorijama Općine sastanak Vijeća romske nacionalne manjine u njihovoj Općini. Sastanak je bio neformalne prirode jer je bio bez kvoruma, a nije se pojavio čak niti predsjednik Vijeća Darko Balog.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 16. kolovoza 2015. godine i kroz to vrijeme održan je svega jedan službeni sastanak Vijeća. Kako je rekao načelnik Bukal, sazrijeli su uvjeti da se u Vijeću napravi žurna rekonstrukcija i da Vijeće počinje djelovati jer problema u toj populaciji ima napretek.

Pobrojao je tako problem uspostave komunalnog otpada, problematiku održavanja dvorišta, neizgrađenog građevinskog zemljišta, problematiku i mogućnosti priključenja na niskonaponsku električnu mrežu, a konačno na tom se sastanku trebao izabrati i novi predsjednik.

Načelnik Bukal je rekao kako mu je cilj da Romi u Općini Orehovica i dalje prednjače u odnose na one u ostalim naseljima. Stoga je dio članova Vijeća pozvao na suradnju i pomoć zamjeniku načelnika na uspostavi suradničkih odnosa kako bi se spomenuta problematika počela rješavati.

Izvor: emedjimurje.rtl.hr

🔥0