Srbija: Premošćivanje jaza (VIDEO)

Medija Centar Beograd je realizirao projekt premošćivanja jaza, koji je financijski podržan od Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Fondacije Instituta otvoreno društvo Mađarska unutar Romskog programa javnog zdravlja. “Premošćivanja jaza” je integralni dio Programa stipendiranja Roma / kinja u području zdravlja (Roma Health Scholarship Program – RHSP).

Projekt o uspješnim romskim studentima za cilj ima promoviranje stipendijskog programa i doprinos borbi protiv stereotipa, prikazujući živote i akademski rad Roma stipendista, koji su ostvarili izuzetne akademske uspjehe. Dokudrama, istovremeno, podržava advocacy komponentu programa pružajući sliku i priču o uspješnim romskim studentima i na taj način ohrabruje buduće romske studente da ustraju u obrazovanju i u što većem broju se školuju.

Novinar: Biljana Pavlović
Scenarij i organizacija: Čedomir Mitrović
Kamera: Sead Bogućanin, Aleksandar Tokin
El. graf. obrada i montaža: Željko Kolarik
Izvršni producent: Ofelija Backović Šami
Režija: Ofelija Backović Šami

🔥16