Kosovo: Romi nisu tretirani kao ljudi

Foto P.Milošević
Tanjug/ Ilustracija

Romsku manjinu na Kosovu ne tretiraju kao ljude, požalio se Florim Masurika, koji traži pravdu za svog sina sa smetnjama u razvoju.

Romsku manjinu na Kosovu ne tretiraju kao ljude, požalio se Florim Masurika, koji traži pravdu za svog sina sa smetnjama u razvoju, piše AFP pokrećući ponovno priču o Romima koji su bili izloženi otrovnim tvarima tijekom boravka u kampovima UN.

Naime, njegov sin je samo jedno od velikog broja djece či-je je zdra-vlje ugrože-no zbog dugogodišnjeg bo-rav-ka u kam-po-vi-ma na Kosovu, koji su iz-gra-đe-ni na tlu za-ga-đe-nom olo-vom, prenosi France Presse.

Nakon sukoba na KiM i NATO bombardiranja mnogi Romi su bili prisiljeni napustiti svoje domove, podsjeća AFP.

Agencija navodi da je takva sudbina zadesila obitelji romske nacionalnosti sa sjevera Kosova, točnije iz Kosovske Mitrovice. Njih oko 600 je smješteno u pet kampova Misije UN-a na Kosovu, što je bila privremena mjera, ali su na kraju tamo ostali godinama.

Živeći u blizini teških metala rudarskog kompleksa, ovi ljudi su bili nesvjesni toga da udišu zrak i da gaze zemlju kontaminiranu olovom i drugim toksinima, kako su pokazali znanstveni testovi.

Grupe za zaštitu ljudskih prava su 2004. godine iznijele u javnost simptome romske djece iz tih kampova, kao što su tamna obojenost desni, glavobolje, poteškoće prilikom učenja, konvulzije i visok krvni tlak.

UNMIK je 2006. godine počeo sa raseljavanjem ljudi iz tih kampova, prebacivši ih u druge koji su bili otvoreni od 2010. do 2013. godine, ali je za pojedine, kako navodi AFP, jednostavno bilo prekasno.

Izvor: rominfomedia.rs

0