Podsjetnik na natječaj

28. srpnja 2017. godine objavljena je IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Mijenja se rok za prijavu na Poziv te se isti produljuje do 31. kolovoza 2017.

Slijedom navedenog, izmijenjene su Upute za prijavitelje i obrasci za prijavu koje možete preuzeti sa mrežnih stranica Ministarstva.

21. srpnja 2017. godine otvoren je i Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti sa mrežnih stranica Ministarstva.

🔥0