Održan četvrti sastanak RNF-a Iz Belog Manastira i NDC-a iz Osijeka sa romskim predstavnicima

Foto: Čedo Todorović

Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

U prostorijama Hotela Laguna, dana 20.07. i 21.07.2014 godine, Nansen Dijalog Centar iz Osijeka i  Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira su održali četvrti sastanak  sa romskim predstavnicima koji su sudjelovali u projektu “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskim pravima”.

Prvi dan sastanka sudionici su ukratko predstavili svoj dosadašnji od zadnjeg održanog sastanka, dok drugi dan zbog potreba romskih organizacija izrade operativnog i financijskog plana, kroz radionicu sudionici su upoznali kako izraditi operativni i financijski plan za organizaciju.

14833 false true true false true true false auto false ease-in-out 300 auto false 0 true true Previous (Left arrow key) Next (Right arrow key)
%curr% of %total%
0