Projekt „Idemo u školu“ Za buduće učenike romske nacionalnosti u Kuršancu

Foto: Udruga Sfera
Autor: Udruga Sfera

Udruga Sfera je 1. srpnja započela novi projekt naziva „Idemo u školu“ koji je financiran od strane Grada Čakovca a financijski ga potpomažu i Mjesni odbor Kuršanec te Međimurske vode.

Projekt je tematski usmjeren na osiguravanje optimalnih i jednakih uvjeta kako bi djeca romske nacionalne manjine razvila i ostvarila svoje potencijale i kompetencije kroz izvaninstitucionalni program pripreme za praćenje nastavnog procesa i lakše svladavanje nastavnog gradiva što će u konačnici doprinijeti boljim rezultatima.

Glavna aktivnost projekta jest provedba dvomjesečnog izvaninstitucionalnog programa pripreme djece s područja romskog naselja Kuršanec za uključivanje u institucionalni odgojno – obrazovni sustav upotrebom dvojezičnog, hrvatsko – bajaško rumunjskog nastavnog materijala.

Zbog loših životnih uvjeta u kojima žive, romskoj su djeci, nedostupni edukativni sadržaji prije ulaska u školski sustav. Ovim programom stvaraju se uvjeti za kvalitetniju pripremu  za obrazovanje budući da će djeci biti dostupna i stručna pomoć  učiteljice razredne nastave i volontera te svi potrebni radni materijali.

Svladavanje hrvatskog jezika preduvjet je za stjecanje drugih znanja i vještina. Budući da je ovoj ciljnoj skupini materinji jezik bajaško rumunjski a zbog nedovoljno motiviranih roditelja, njihovo poznavanje hrvatskog jezika je nedostatno za uspješno uključivanje i praćenje nastavnog procesa. Kako bi se povećali njihovi kapaciteti u korištenju i poznavanju hrvatskog jezika i prije samog uključivanja u redovni školski sustav, sudjelovanje u  ovom dvomjesečnom programu, djeca će povećati znanje iz hrvatskog jezika, proširiti vokabular te svladati osnovne jezične zakonitosti.

Program pripreme u najvećoj se mjeri sastoji od učenja hrvatskog jezika kao preduvjeta za stjecanje ostalih vještina, no ovaj program omogućava i razvoj grafomotoričkih i kognitivnih sposobnosti (posebno koncentracije i samokontrole). Također, raznim će se aktivnostima i razvijati njihove komunikacijske i socijalne vještine  što će povećati njihove kapacitete za praćenje redovnog nastavnog procesa te usvajanje novih znanja i nastavnog gradiva.

Aktivnosti programa odvijat će se svakodnevno u dvorani Romskog obiteljskog centra u Kuršancu u prijepodnevnim terminima. Primjenom principa individualnog i grupnog rada, kroz svakodnevne aktivnosti u srpnju i kolovozu, djeca će razvijati koncentraciju, radne navike za učenje kao i higijenske i kulturološke navike, vještine uspostavljanje prijateljskih odnosa a posebna će se pažnja posvetiti poticanju na verbalno izražavanje i stvaranje uvjeta za svladavanje hrvatskog jezika kao preduvjeta za stjecanje drugih znanja i vještina.

Ciljana skupina projekta su djeca predškolske dobi koja u rujnu 2017. godine kreću u prvi razred i njihovi roditelji za koje se pripremaju radionice u suradnji s Jelenom Klinčević, mr. spec. kliničke psihologije na kojima će zajednički učiti o roditeljstvu, potrebama djeteta te o različitim temama iz psihologije koje su važne za razvoj ličnosti i duševno zdravlje pojedinca.

🔥9