Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Rok za podnošenje prijava je do  21. srpnja 2017. godine.

Prijava na Poziv vrši se kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr.

Mole se prijavitelji da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan uUputama za prijavitelje!

Više informacija o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program Šalter

🔥0