Izmjena natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za udruge iz Domovinskoga rata – produžen rok do 10.7.2017

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je Izmjene uvjeta za prijavu i rok prijave za natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u RH koje djeluju na razini županije, grada ili općine.

Rok za prijavu na natječaj je produžen do 10. srpnja 2017. godine.

Također su izmijenjene Upute za prijavitelje.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2
kategorije:
1. Do 100.000,00 kuna – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
2. Do 50.000,00 kuna – do petnaest (15) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete.

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje institucionalne podrške prijaviti u propisanom roku  popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) kroz sustavwww.financijskepodrske.hr.

Više informacija o promjenama, natječaju i prijavi možete pronaći ovdje.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na:

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Program Šalter

🔥2