Slavonski Brod: Započeo program zapošljavanja javnog rada “Romi za Rome”

Foto: Čedo Todorović/Ilustracija

Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

SLAVONSKI BROD – U sklopu mjera javnih radova, grad Slavonski Brod je započeo sa programom javnog rada “Romi za Rome”, na kojemu će biti zaposleno 27 Roma, od toga 17 muških i 10 žena.

Zaposleni će raditi od 14. lipnja 2017 godine i do 11.10.2017 godine.

Zaposleni će raditi održavanju zelenila i okoliša u romskome naselju M.O “Josip Rimac”.

Inače javni radovi su velika i jedina prilika za zapošljavanje pripadnika romske manjine. Iako se veliki broj pripadnika romske manjine javljaju na natječaj za zapošljavanje u mjerama javnih radova, zbog određene kvote, mali broj se uspije zaposliti.

Sa novim kriterijima zapošljavanja HZZ-a, koje su krenule sa početkom ožujka ove godine, prioritet zapošljavanja imaju dugotrajne nezaposlene osobe, osobe iznad 40 godina, žene te invalidne osobe.

Novina u programu javnih radova je da osobe koje su zaposlene na  javnim radovima mogu i primati zajamčenu minimalnu naknadu. Naime Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo izmijene u članku 40 zakona o socijalnoj skrbi koji propisuje da:

(1) Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada zajamčena minimalna naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.

(2) U drugom mjesecu rada osoba iz stavka 1. ovoga članka iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se samcu ili kućanstvu za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa.

(3) Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se ako osoba iz stavka 1. ovoga članka radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na zajamčenu minimalnu naknadu za samca ili kućanstvo.

(4) Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, a koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, zaposli u javnom radu, zajamčena minimalna naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za prihod ostvaren po osnovi zaposlenja u javnom radu.

0