Srbija: Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome

Državni tajnik u Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Anamarija Viček i direktorica međunarodne organizacije Save the children Andrea Žeravčić održale danas su konferenciju za novinare u Ministarstvu na kojoj je predstavljen zajednički projekt “Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome”.

“Puno poštivanje ljudskih prava u obrazovanju kroz potporu interkulturalnosti i poticanje čuvanja nacionalnog identiteta, tradicije i kulture, glavne su smjernice politike koje vodi ovo Ministarstvo” rekla Viček i dodala da je Ministarstvo posvećeno podršci koju trebate pružamo u ranom razvoju svih a posebno osjetljivih skupina .

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s međunarodnom organizacijom Save the children za sjeverozapadni Balkan počinje realizacija projekta koji za cilj ima unapređenje kvalitete obrazovanja romskih učenika, a posebno onih koji su u riziku izlaska iz obrazovnog sustava.

Direktorica organizacije je istaknula značaj uključivanja djece iz ranjivih skupina kao osnovni preduvjet da ta djeca nastave s daljnjim obrazovanjem. Podržavamo napore koje Ministarstvo ulaže u kvalitetu obrazovanja djece a posebno što su u fokusu rada Ministarstva obrazovanje djece iz osjetljivih skupina, dodala je Žeravčić.

Projekt teži doprinijeti unapređenju socijalne inkluzije i povećanju životnih mogućnosti za najugroženije skupine djece i njihovih obitelji. Projekt će trajati 18 mjeseci na području Republike Srbije: Bosnia, Pčinjski okrug i Beograd. Posebnu vrijednost projekta čine obuke nastavnika koji, nakon završetka projekta, ostaju raditi u svojim školama s djecom i prenose znanja na svoje kolege.

Projektom je obuhvaćena obuka 40 pedagoških asistenata akreditiranim programom za rad u predškolskim ustanovama, uvođenje mentorske potpore kroz izradu posebnog programa prilagođenog svakom djetetu, stručno usavršavanje nastavnika kao i pomoć školi kroz osiguravanje obroka za djecu u školi i školskog pribora .Posebno vrijednost projekta čine obuke nastavnika koji, nakon završetka projekta, ostaju raditi u svojim školama s djecom i prenose znanja na svoje kolege. Državni tajnik Anamarija Viček naglasila je da se kroz stručno usavršavanje nastavnika iz oblasti prevencije smanjuje napuštanja redovitog obrazovanja.

Usavršavanje će pomoći u procesu senzibilizacije za antisegregaciju i antidiskriminaciju, rekla je Viček.

Projekt se oslanja na iskustva i dobre prakse Ministarstva i organizacije Save the children, a pilotirani rezultati će biti dostupni drugim školama kao model za budući rad na sprečavanju ranog napuštanja školovanja i osipanja iz obrazovnog sustava.

Izvor: mpn.gov.rs

0