Grad Slavonski Brod objavio je javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja vodovodne mreže

Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

Grad Slavonski Brod je na svojim službenim web stranicama objavio javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja vodovodne mreže. Javni poziv se odnosi na naselje Josip Rimac na katastarskim česticama k. č. br. 3191/1 , 3253, 2960/1 , 2961, 2950, 3251, 2987/68, 3228/2, 3227/2, 2986/2, k.o. Brod. Varoš, (Slavonski Brod, naselje Josip Rimac), i to povodom izgradnje vodovodne mreže. Javni poziv se odnosi i na romsko naselje koje je u sastavu M.O. “Josip Rimac”.

Uvid u spis predmeta može se može izvršiti dana 17.05.2017 godine. u 09:00 sati, u gradskom poglavarstvu grada Slavonskoga Broda, i to u upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u sobi 32.

Javni poziv

🔥3