Podsjetnik na otvorene natječaje

  1. Natječaj za financijske podrške građanskim akcijama – Naš doprinos zajednici

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja i traje od 15. travnja do 15. svibnja 2017.  godine.
Visina financijske podrške je do 10.000,00 Kn, a broj podrški koji će se dodijeliti je do 30 podrški.
Upute za prijavitelje, kao i cijelu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade Slagalica.

  1. Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem ovog Poziva dodjeljuje financijska sredstva udrugama koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima kroz financiranje projekata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je trideset dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno od 19. travnja do 19. svibnja 2017. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva zademografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te na stranicama Zaklade Slagalica.

🔥0