Poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Prijava na Poziv vrši u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – 2017.

Mole se prijavitelji da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Rok za dostavu prijava je do 19. svibnja 2017.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program Šalter

🔥2