Srbija: Projekt “Preventivno djelovanje u sprečavanju ranih i prisilnih romskih brakova”

Opća skupština Ujedinjenih naroda u prosincu 2014. usvojila je rezoluciju [1] s ciljem jačanja napora za prevenciju i eliminaciju dječjih, ranih i prisilnih brakova, na taj način priznajući globalni značaj i negativni znak ove pojave.

U Srbiji, ranim ili “dječjim brakom” smatra se bračna zajednica u kojoj su jedan ili oba bračna partnera mlađa od 18 godina. Državne statistike naizgled nisu alarmantne – u prosjeku žene stupaju u brak sa 30 godina. [2] Međutim, situacija je drastično drugačija ukoliko se izolirano gleda romska zajednica u Srbiji.

Prema posljednjem popisu stanovništva, Roma u Srbiji ima 147.604 [3], mada brojne domaće i međunarodne organizacije procjenjuju da je ovaj broj znatno veći. Statistički podaci iz 2014. godine pokazuju da je 43% Romkinja između 15 i 19 godina trenutno udato, dok je taj postotak kod iste dobne skupine Romkinja iz najsiromašnijih kućanstava 52%. Od toga 0,57% djevojčica udalo se prije navršene 18. godine života. [4]

Organizacija “Romska obnova, suradnja i alternativa – ROSA”, koja na teritoriji Leskovca i okolnih općina radi na unapređenju socioekonomskog položaja Roma i smanjenju diskriminacije, trenutno provodi projekt “Preventivno djelovanje u sprečavanju ranih i prisilnih brakova kod Roma u Jablaničkom okrugu”, koji financiraju Europska unija i Vlada Švicarske kroz Europski PROGRES.

Projekt je fokusiran na obrazovanje javnosti, a prevashodno pripadnika romske zajednice i njenih članova s ​​maloljetnom djecom, o zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim problemima stupanja u rani brak. Rezultati projekta bi trebali biti dvostruki – preventivno djelovanje na sklapanje ranih brakova u romskoj zajednici, odnosno sprečavanje negativih posljedica dječjih brakova kroz promociju obrazovanja.

U okviru projekta snimljena su dva promotivna filma koja, kroz narative Romkinja iz Jablaničkog okruga, teže pružiti sveobuhvatan i višedimenzionalan uvid u pojavu “ranog braka”. Filmovi pod nazivima “Rani brakovi – moja priča” i “Rani brakovi – Samostalne i odlučne” predstavljaju osobna svjedočenje pripadnica romske populacije o iskustvima s ranom udajom i formiranjem obitelji, ili pak s borbom i ustrajnošću na putu obrazovanja i profesionalnog ostvarenja. Njihova svrha je da budu informativni, edukativni, ali i da motivacijsko djeluju na mlade Romkinje i njihove roditelje.

Laura Saitović iz organizacije “ROSA” kaže da su ona i njezin suprug i sami rano stupili u brak, te se ideja za projekt rodila iz osobnog iskustva. Ona mladim Romkinjama i Romima poručuje da prije ulaska u bračne vode budu ambiciozni i ustrajni i da vrijedno rade na vlastitom razvoju: “Sve je moguće ako se čovjek vjeruje u sebe i uloži svoj maksimum. Zato apeliram na svu romsku djecu da postave sebi ciljeve, velike ciljeve, i da na njima vrijedno rade. Za brak i djecu će uvijek preostati vremena. ”

[1] Rezolucija GSUN o dječjim, ranim i prisilnim brakovima

[2] Službeni podaci Republičkog Zavoda za statistiku iz 2015. godine

[3] Romi u Srbiji, Republički Zavod za statistiku, Beograd 2014.

[4] Istraživanje višestrukih pokazatelja žena i djece u Srbiji 2014 i Istraživanje višestrukih pokazatelja žena i djece u romskim naseljima u Srbiji 2014. Konačni rezultati, Republički zavod za statistiku i UNICEF

Izvor: europeanprogress.org

Filmovi se mogu pogledati na youtube stranici programa: Rani brakovi – moja priča i Rani brakovi – samostalne i odlučne.

🔥2