Javno savjetovanje Ureda za udruge

Ured za udruge pokrenuo je javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga usmjerenog resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Savjetovanje se odnosi na nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“. 

Pozivom se žele unaprjediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjediti suradnja organizacija civilnoga društva, zatvorskog sustava, probacijske službe i sustava socijalne skrbi. Cilj je stvoriti uvjete za razvoj učinkovitijeg postpenalnog sustava koji će omogućiti resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, Investicijskog prioriteta 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“.

Savjetovanje je otvoreno do 14. travnja 2017., a dostupno je ovdje.

Izvor : Ured za udruge Vlade RH

Program Šalter

1