Podsjetnik o otvorenim natječajima

1. Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a traje od 28. veljače do 30. ožujka 2017. godine.

Za financiranje projekata lokalnih volonterskih centara osigurano je 2.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj stranici Zaklade Slagalica.

2. Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine.

Za financiranje trogodišnjih programa prijavljenih na Poziv pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“, za razdoblje 2017. do 2020. godine,  u 2017. godini osigurano je 32.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je trideset dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno od 17. ožujka do 18. travnja 2017. godine.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima i područjima:

Prioritet 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Prioritet 2. Podrška procesima transformacije institucija i deinstitucionalizacije u zajednici

Područje: I. Socijalna i humanitarna djelatnost (za udruge koje se bave socijalno humanitarnom djelatnošću)

Područje: II. Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom (za udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom)

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Zaklade Slagalica.

3. Poziv za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja i traje od 21. ožujka 2017. do 20. travnja 2017.  godine.

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

  • PI.A Projekti prevencije ovisnosti
  • PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja
  • PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Sredstva za financiranje projekata osigurana su u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna te su raspoređena na način da će se za prioritetno područje:

  • PI. PREVENCIJA OVISNOSTI
  • PI.A Projekti prevencije ovisnosti iz sredstava Ministarstva zdravstva dodijeliti 400.000,00 kuna, iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1.500,000,00 kuna,
  • PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 300.000,00 kuna,
  • PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 800.000,00 kuna.

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

–     iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 700.000,00 kuna, iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 500.000,00 kuna i iz sredstava Ministarstva zdravstva 400.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Zaklade Slagalica.

🔥0