Natječaj Nacionalne zaklade u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja za udruge iz Domovinskoga rata

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata.

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske  te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.

(1) podnatječaj: podrška do 400.000,00 kn, “Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 400” – do 2 podrške
(2) podnatječaj: podrška do 200.000,00 kn, “Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 200” – do 10 podrški
(3) podnatječaj: podrška do   50.000,00 kn, “Institucionalna podrška 17_2_DR1 –   50” – do 20 podrški

Način   dostave   prijava:   u   elektroničkom   obliku   (internetska   prijava)   putem   sustava  www.financijskepodrske.hr.

Način prijave detaljno je opisan u točki V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 6. travnja 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o
verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 6. travnja 2017. godine
(nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 6. travnja 2017. godine).

Natječajna dokumentacija dostupna je na:

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Program Šalter

🔥3