Održan drugi sastanak Romskog Nacionalnog Foruma u Slavonskome Brodu

Foto: Čedo Todorović

Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira i Nansen Dijalog Centar iz Osijeka su danas održali drugi sastanak institucija i romskih predstavnika u Slavonskome Brodu. Sastanak je održan u prostorijama Županije. Osim romskih predstavnika udruga i Vijeća romske nacionalne manjine grada Slavonskoga Broda, sastanku su prisustvovali predstavnici institucija i to ravnateljica Centra za socijalnu skrb, odjel preventivnosti iz Policijske uprave Brodsko-Posavske županije i predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Od pozvanih neromskih nevladinih organizacija, jedino se sastanku odazvao Informativo-Pravni centar iz Slavonskoga Broda.

Sastanak je otvorio Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma “Ludari” rumunjskog porijekla kao domaćin sastanka.

U uvodnom dijelu, Branko Petrović predsjednik Romskog Nacionalnog Foruma je napomenuo važnost foruma kao krovne organizacije koja omogućuje okupljanja i jačanja kapaciteta romskih udruga, te je ujedno i zahvalio Nancen Dijalog Centru na njihovom uključivanju Romskog Nacionalnog Foruma kao partnera na projektu.

Mirela Alagić iz Nansen Dijalog Centra zahvaljuje svim prisutnima na odazovu, te napominje da je ovakav tip sastanka već bio organiziran zadnji put. Navela je da su održali ovakav sastanak i u drugim županijama, te da je u planu još jedan ovakav sastanak između institucija i romskih predstavnika, sastanak sa romskim predstavnicima i posjeta u Brussel. Nakon kratkog izlaganja pozvala je sve prisutne da iskažu svoja postignuća u svom dosadašnjem radu.

Robert Radić, Predsjednik Udruženja Roma “Ludari”, je naveo dosadašnje projekte koje je udruga provela i to “Pruži ruku malim romima” i “Zajedno možemo više”. Projekt “Pruži ruku malim romima” je bio pilot program izvaninstitucionalnog obrazovanja romske djece te pomoć u pisanju zadaće i savladavanju školskog gradiva.

Projekt “Zajedno možemo više” je proveden u sklopu izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016. Projekt je bio usmjeren prvenstveno na  mlade rome od 15 do 29 godina koji nisu u redovnom sustavu obrazovanja, a nisu ni zaposleni. Cilj projekta je bio uključivanje mladih u civilno društvo, te njihovo motiviranje na aktivno djelovanje, te bolju integraciju u društvo. Aktivnosti projekta su bile:

  • Obrazovanje o ljudskim pravima i poštivanje različitosti,
  • Interaktivne radionice informatičke pismenosti,
  • Uključivanje mladih Roma u rad Pjevačkog zbora.

Robert Radić je naveo i suradnju sa UNICEF-om i sa Pučkim Otvorenim Učilištem “Korak po Korak”. Naveo je da je UNICEF financiralo i izgradnju dječjeg igrarlišta u romskome naselju koje je od velike važnosti za romsku djecu. Ujedno je i pozvao sve prisutne na suradnju i da se organiziraju seminari, radionice i javne tribine radi boljeg uključivanja roma u večinsko stanovništvo.

Nova ravnateljica Centra za Socijalnu skrb, je napomenula u svom izlaganju, da romska djeca imaju manju kvalitetu života u odnosu na večinsko stanovništvo. Ujedno je i napomenula između ostalog da se svi problemi koje tište romsku zajednicu mogu riješiti jedino na temelju dijaloga.

Predstavnik iz odjela za prevenciju, PU Brodsko-Posavske županije, je naveo da policija redovno provodi edukacije o preventivnim mjerama zlouporabe alkohola u O. Š Hugo Badalić, dok u srednjim školama sprovode mjere o prevenciji zlouporabe droge. Naveo je da je policija otvorena na sve oblike suradnje.

Predstavnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je naveo da HZZ ne vodi evidenciju nezaposlenih na temelju nacionalnosti, već su svi jednaki pred zavodom. Naveo je da je najčešći problem kod nezaposlenih osoba su javljanje na redovne konzultacije na koje se nezaposlena osoba mora javiti u roku od 28 dana. Naveo je i mogučnost da ako se nezaposlena osoba ne javi u u zakonskom predviđenom roku od 28 dana, ima mogočnost  u roku od 3 dana opravdati nejavljanje na konzultacije. Također je naveo da se nezaposlene osobe uvijek mogu javljati telefonom, osobno kod savjetodavca ili e-mailom. Osim toga predstavnik iz HZZ-a je naveo da se Romi najčešće javljaju na javne radove. Također je naveo da postoje i programi jednostavnog osposobljavanja za nezaposlene osobe koje su završile O.Š.

Predstavnica Informativno-Pravnog centra je navela da imaju izvrsnu suradnju sa romskim predstavnicima. Navela je da IPC već dugi niz godina radi na rješavanju statusnih pitanja roma u R.H. Trenutno provode projekt IPA 2012 „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“. Kroz projekt rade na izradi Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Brodsko-posavske županije, rade radionice sa vijećima i romskim udrugama, rade analizu provedbe ustavnog zakona o nacionalnim manjinama i rade na oformiranju Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Brodsko-Posavske županije. Ujedno provode i javne tribine u gradu Zagrebu, Osječko-Baranjskoj županiji, Brodsko-Posavskoj županiji, Istarskoj županiji i Primorsko-Goranskoj županiji te također nude usluge besplatne pravne pomoći.

Milan Mitrović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Slavonskog Broda, je naveo da je vijeće u 2016. godini uspjelo uspostaviti odličnu suradnju sa gradom Slavonski Brod, te da sudjeluje na izradi Akcijskog plana za uključivanje Roma u gradu Slavonskome Brodu. Osim toga je i naveo da je u školama potrebno uvesti socijalno radnika radi bolje suradnje roditelja i škole.

Čedo Todorvić, predsjednik Romskog centra za promicanje i zaštitu ljudskih prava je naveo da je udruga radila u nekoliko područja od uključivanja izrade Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Brodsko-posavske županije, analize provedbe ustavnog zakona o nacionalnim manjinama, sudjelovanju na raznim sastancima  i radionicama, te da ujedno prati stanje romske zajednice kroz medije i informiranje na romskome portalu

Sastanak je završen sa nekoliko zaključaka, a jedan od njih je uspostaviti bolju suradnju između intitucija i romskih predstavnika.

🔥2