Robert Radić i Čedo Todorović, suradnici saborskoga zastupnika Veljka Kajtazija, održali kratki sastanak sa novom ravnateljicom Centra za socijalnu skrb u Slavonskome Brodu

Foto: Udruženje Roma “Ludari”
(Ilustracija – Robert Radić na sastanku Saveza Roma u RH “Kali Sara” u Zagrebu).

Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma “Ludari” Rumunjskog porijekla i koordinator saborskog zastupnika Veljka Kajtazija za Brodsko-Posavsku županiju i Čedo Todorović, predsjednik Romskog centra za promicanje i zaštitu ljudskih prava i suradnik saborskog zastupnika Veljka Kajtazija su održali kratak sastanak sa gospođom Anica Gusak-Krajnović novom ravnateljicom Centra za socijlnu skrb Slavonskoga Broda.

Na sastanku je uspostavljena dobra suradnja sa novom ravnateljicom, te su Robert Radić i Čedo Todorović upoznali novu ravnateljicu da će 20. veljače Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirati sastanak sa svim ravnateljima Centara za socijalnu skrb i svim romskim predstavnicama vijeća i udruga. Sastanak će se održati na inicijativi Saveza Roma u RH “Kali Sara” i saborskoga zastupnika Veljka Kajtazija. Novu ravnateljicu smo također upoznali da će 24.02.2017  godine, Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira i Nansen Dijalog Centar iz Osijeka održati sastanak sa institucijama iz Slavonskoga Broda, pa tako i sa Centrom za socijlnu skrb.

Izvor: Udruženje Roma “Ludari”

0