Konferencija i predstavljanje programa Europa za građane u Osijeku

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske predstavit će program Europa za građane 2014-2020 tijekom konferencije Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize , koja će se održati u srijedu i četvrtak, 18.-19. siječnja 2017.g., u Hotelu Osijek, u Osijeku.

Ovo će biti prva konferencija u sklopu projekta koji je financiran sredstvima iz programa Europa za građane, a koji provodi Udruga “MI” – Split u partnerstvu s Novosadskim humanitarnim centrom (RS), Udrugom  Legis (MK), Volonterskim centrum Sheffield (UK),  Volonterskim centrom Önkéntes Közőpont Alapítvány (HU), Hrvatskom mrežom volonterskih centara (HR) i Europskim volonterskim centrom (BE). Projekt će otvoriti široki dijalog između volonterskog sektora, ključnih dionika i javnosti o društvenimizazovima izbjegličke krize , a cilj je izraditi preporuke za poboljšanje volonterskih usluga na razini EU-a utemeljene na iskustvu i provedenom dijalogu.

Na početku konferencije, predstavnice Ureda za udruge Vlade RH (EzG kontakt točka) predstavit će ciljeve i prioritete te mogućnosti financiranja projekata iz ovog Programa,a tijekom dvodnevne konferencije svi zainteresirani će moći dobiti detaljnije informacije i upute za izradu projektnih prijava na info punktu nacionalne Kontakt točke. Idući rok za prijavu projekata za dobivanje sredstava za sve Mjere Programa je 1. ožujka 2017. godine .

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije). Podijeljen je u dvije Cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Druga Cjelina sastoji se od tri Mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva. Ured za udruge Vlade RH ima ulogu nacionalne Kontakt točke Program od 2007. godine, što podrazumijeva provedbu aktivnosti s ciljem promocije Programa te pružanje tehničke i savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima.

Program radionice možete naći ovdje.

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

Program Šalter

🔥2