Natječaj Ministarstva kulture “Umjetnost i kultura za mlade”

Poziv na za dostavu projektnih prijedloga

„Umjetnost i kultura za mlade”

Ministarstvo kulture objavilo je dana 12. prosinca 2016. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Umjetnost i kultura za mlade“.

Poziv se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Stoga su za financiranje prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 18.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sva natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: www.strukturnifondovi.hr  i www.esf.hr.

Poziv ostaje otvoren do 28. veljače 2017.

Informativne radionice:
Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu , od 10 do 14 sati:

– 12. 01. 2017. – Osijek – u hotelu Osijek
– 16. 01. 2017. – Zagreb – u kongresnoj dvorani “Forum”, Radnička cesta 50.
– 19. 01. 2017. – Split – u hotelu Cornaro
– 20. 01. 2017. – Rijeka – u hotelu Jadran

Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr.  Prijavni obrazac za informativne radionice bit će dostupan nakon potvrde točnog mjesta i vremena održavanja istih.

Izvor: esf.hr

Program Šalter

0