Srbija: Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine o položaju Roma

Foto: Filip Plavčić

O položaju Roma u Srbiji, o tome koliko je Vlada učinila po pitanju njihovog položaja i kako se mijenjaju predrasude o ovoj nacionalnoj skupini za Espresso je govorio Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine

Predrasude, stereotipi, socijalna distanca, nepovjerenje, progon, siromaštvo, diskriminacija, nezaposlenost.

Ovo su samo neki od problema s kojima se susreću pripadnici romske nacionalne manjine koji žive u Srbiji.

O njihovom položaju danas, ali io svim problemima s kojima se susreću pričali smo s prof. Vitomirom Mihajlovićem, predsjednikom Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine, koji je bio gost naše redakcije.

* Kakav je danas položaj Roma u Srbiji?

Znatna je razlika između položaja Roma u razdoblja prije 2000. godine i razdoblja od 2000. godine do danas. Prije 2000. godine pripadnici romske nacionalne zajednice su bili etnička skupina. Tada nisu mogli ostvaruju prava koja su namijenjena manjinskim zajednicama. Sva ta prava nismo mogli konzumirati jer su nisu odnosila na etničku skupinu, ili tada najveća manjinska zajednica u Jugoslaviji.

Od 2000. godine počinje proces da se priznavanja statusa nacionalne manjine i on je završen 2002. godine kada je na Skupštini izvršena promocija i priznavanje davanja statusa nacionalne manjine romske zajednice.

Od tada počinjemo konzumiramo sva ta prava.

Danas možemo reći da napredak postoji.

Kao nacionalna zajednica – manjina mi imamo pravo da svoja kolektivna ili pojedinačna prava koristimo tako što ćemo osnovati Nacionalno vijeće romske zajednice, pa je tako 2003. godine on i osnovan. Tada smo imali nadležnosti u četiri područja koja su za nas bile prioritetne, a među kojima je najbitnije – obrazovanje.

Ono što je činjenica jest da smo dobili legitimitet u predstavljanju romske nacionalne zajednice. Prije 2000. godine kad god smo se obraćali ispred neke organizacije ili neke naše asocijacije govorili su nam: “pa svi ste vi nama ravnopravni”. Jer, ako smo za jedan isti problem s više strana poslali zahtjev za njegovo rješavanje, onda oni kažu “Vidite, morate vi Romi da sjednete i da se dogovorite, da se ujedinite i da je jedinstveno nastupite prema nama, i da onda mi možemo rješavamo vaš problem “, konkretno u obrazovanju.

106157_03_ff
Foto: Filip Plavčić

– Tako se jednostavno otaljavalo rješavanje tog problema. Romska nacionalna zajednica godinama je ostajala na marginama u rješavanju određenih problema.

. A tek da ne govorimo o područjima stanovanja, zapošljavanja, socijalnih prilika, koje su koje su u nadležnosti države i ona bi trebalo da ih rješava.

U ovim oblastima mi smo se izravno uključivali i za 10 godina uspjeli u tim poljima imamo određeni napredak zato što smo prije svega pokrenuli dekadu inkuzije Roma koja je bila vrlo važan projekt koji je bio interesantan za zemlje jugoistočne Europe, među kojima je bila i Srbija . U tom velikom projektu koji je pokrenut od strane europske unije cilj je bio da se poboljša položaj pripadnika romske nacionalne zajednice.

Izvor: espreso.rs

🔥3