Srbija: Težak položaj romske djece

SRBIJA – Institucija Pokajinskog ombudsmana saopštila je danas, povodom Svjetskog dana djeteta koji se obilježava 20. studenog, da se djeca iz romske nacionalne zajednice u Srbiji nalaze u teškom položaju.

“Na težak položaj djece iz te zajednice ukazivala su i neka od naših ranijih istraživanja, poput onih o sprovodjenju inkluzije u sustavu obrazovanja, dječjem prosjačenju i mogućnosti prijavljivanja prebivališta na adresi centra za socijalni rad”, navodi se u priopćenju.

Institucija ombudsmana je navela da je, imajući u vidu ciljeve i mjere Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji od 2016. do 2025. godine u području obrazovanja, kao i to da su propisima Srbije predvidjene afirmativne mjere koje se odnose na upis učenika romske nacionalnosti u srednje škole, pokrenuo istraživanje. Njime se želi utvrditi kakvu podršku osiguravaju i koje aktivnosti provode jedinice lokalne samouprave na teritoriju Vojvodine kako bi se djeca iz romskih obitelji uključila u sustav obrazovanja, a potom motivirala i da ga nastave u srednjim i višim školama i na fakultetima.

Svjetskom danu djeteta, koji se obilježava od 20. studenog 1989. godine, kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta, prethode još dva dana posevećena pravima djece.

Odbor ministara Vijeća Europe proglasio je prošle godine 18 studenog za Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja, a Zaklada svjetskog summita žena, koja okuplja organizacije iz cijelog svijeta koje se bave pravima žena i djece, pokrenula je 2001. godine inicijativu da se 19. studeni obilježava kao Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom, njihove zloupotrebe i zlostavljanja.

Izvor: beta.rs

0