PGF Hrvatska je održao edukaciju za udruge “Mala škola NGO-a”.

Foto: Čedo Todorović
Foto: Romski Portal/Čedo Todorović

PGF Hrvatska je u Osijeku održao trodnevnu edukaciju “Mala Škola NGO-a” za predstavnike neprofitnih organizacija koji rade na poboljšanju kvalitete života romske zajednice u RH. Edukacija je održana u Hotelu Osijek od 15-17 studenoga 2016 godine i okupila je romske predstavnike iz Zagreba, Goričana, Piškorevca, Slavonskoga Broda, Darde, Belišća i Jagodnjaka.

Cilj edukacije bio je: “Osnažiti kapacitete romskih organizacija za djelovanje i rad u skladu sa zakonom o udrugama i pripadajućim propisima. edukaciju su vodile iskusne trenerice iz Volonterskog Centra Osijek.

Prvog dana edukacije sudionici su se upoznali sa zakonom o financijskim poslovanjem i računovodstvom neprofitnih organizacija, izrada i izvršavanje financijskih lanova, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, kjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, financijsko izvještavanje, registar neprofitnih organizacija, javna objava godišnjih fiancijskih izvještaja, nadzor i prekršajne odredbe; prijelazne i završne odredbe.

Drugog dana edukacije sudionici su se upoznali sa pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, sadržaj i primjena računskog plana, imovina (Nefinancijska i financijska), obveze, prihodi, rashodi, jednostavno knjigovodstvo i primjena novčanog računovodsvtenog načela, obveze poslovne knjige: knjiga blagajne, gnjiga primitaka i izdataka, knjiha ulaznih računa, knjiga putnih naoga, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Treči dan edukacije sudionici su se upoznali sa zakonom o udrugama i pravilnikom Registra udruga Republike Hrvatske.

🔥6