Odluke o raspodjeli sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Odluka o raspodjeli sredstava po Pozivu  za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
Dana 7. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Odluku možete pogledati ovdje.

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
Dana 9. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini. Odluku možete pogledat ovdje.

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika
Dana 7. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika. Odluku možete pogledati ovdje.

Odluka o raspodjeli sredstava  po Pozivu za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu
Dana 10. studenoga 2016. g., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je donijelo Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima. Odluku možete pogledati ovdje.

Izvor: Program Step

Program Šalter

0