ROMinfomedia: Razgovor s Selim Alijević, pastorom protestantsko-evanđeoske zajednice

Foto: ROMinfomedia.rs/Selim Alijević

Početkom osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, sa svojih 12 godina došao sam u Protetstantsk-evanđeosku zajednicu. Moj duhovni otac, tadašnji pastor, Miodrag Stanković je brinuo o meni i prenio mi sve moralne i ljudske vrijednosti, koje sada ja prenosim drugima.

Vjera u Boga, ljubav prema čovjeku, bez obzira na naciju, boju kože i vjeru i zajednički život na planeti su univerzalne vrijednosti, kaže Selim Alijević, pastor Protestantsko-evanđeoske crkve, odnosno Crkve pod šatorom u naselju Slavka Zlatanovića.

Moj, cilj mog duhovnog oca Miodraga Stankovića je bio da stičem nova znanja koja bih najprije prenosio romskom narodu. Školovao sam se u okviru Biblijske škole u Engleskoj, Australiji i mnogim zemljama. Alijević se prisjeća tih dana: ,, Otišao sam u Englesku, a da nisam znao ni riječ ovog jezika, bilo mi je teško, ali vjera u Boga i želja da steknem što više znanja su me vodili dalje ,,.

,, U Engleskoj sam dvije godine pohađao Institut, duhovno sponznao protestantizam, ali sam stekao i mnoge prijatelje svih nacija, što me je naučilo da je multietničnost i poštovanje drugih temelj našeg života na ovom svijetu ,,, kaže pastor Alijević.

,, Nakon školovanja dolazim u Leskovac i započinjem svoj duhovni rad medju romima, a broj vjernika tada počinje rasti ,,, ističe pastor Selim Alijević koji se sjeća da su tada mladi romi na kamionu u naselju Podvorca prvi put javno pjevali duhovne pjesme.

Romi masovno počinju prihvaćaju evanđelje početkom devedesetih godina, a sa vjerom se mijenja i njihov način života, što dovodi do školovanja i promjene na svim poljima.

Pastor Alijević ponosno kaže da je prvi leskovački rom koji se vjenčao po obredu Protestantsko-evanđeoske crkve.

Selim Alijević u intervjuu za ROMinfomediju, naglašava da je organizirao humanitarni rad, a on je posebno intenziviran 90-tih godina, kada se pomaže siromašnima, uz pomoć donatora i vjernika iz inozemstva, a ova humanost se prenosi i na institucije jer se puno puta pomagalo i Općoj bolnici u Leskovcu.

Pastor Alijević zalaže se svesrdno za medju vjerski dijalog, toleranciju i poštivanje različitosti i poručuje ,, Jaka i složna obitelj je stup zajednice i cijele države u kojoj romi žive i dodaje da svaki pojedinac mora nadje duhovni mir koji je preduvjet stjecanja materijalnih vrijednosti ,,.

Izvor: ROMinfomedia.rs

0