Poziv Ureda za udruge Vlade RH

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na ESF – natječaje Ureda za udruge Vlade RH

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike)

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole upravljanja korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, s nadležnostima za provedbu operacija iz prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP), uz financijski doprinos sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) i Državnog proračuna.

Specifični cilj prioriteta OPULJP-a za koji je zadužen Ured za udruge je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.
U tu svrhu Ured za udruge želi organizacijama civilnog društva pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl.Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl.Results Based Management – RBM), koji će održavati radionice sukladno uvjetima i zahtjevima iz Opisa poslova, i imajući u vidu  natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a u nadležnosti Ureda za udruge.

Molimo da ponude za obavljanje usluga izobrazbe dostavite na adresu elektroničke pošte [email protected], do petka, 4. studenoga 2016. u 16 sati .

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

Program Šalter

🔥0