Srbija: Romska djeca upisuju se u predškolsko, ali neredovito idu u školu

U protekle dvije godine romska djeca iz općina Vranje i Bujanovac gotovo stopostotno su se upisivala na predškolsku nastavu, ali je i dalje veliki broj osnovaca koji neredovito pohadjaju nastavu.

“To ranije nije bio slučaj. Zahvaljujući i naporima mobilnih timova projekta” Europska podrška za inkluziju Roma “, koji se provodi uz pomoć ureda OESS u Beogradu, u protekle dvije godine je gotovo 100 posto te djece počelo pohadja predškolsku nastavu”, izjavio je danas mentor tog projekta za mobilne timove i lokalne samouprave Nebojša Silistarevic.

On je agenciji Beta rekao da je to veliki uspjeh za obrazovanje romske djece u Vranju i Bujanovcu, ali da je i dalje veliki problem to što veliki broj romske djece neredovito pohađa nastavu u osnovnim školama.

“Prilično je veliki postotak romske djece koja neredovito pohađa nastavu nakon što upišu osnovnu školu, a za to je najviše kriva neodgovornost roditelja. Dio djece izostaje s nastave kada su tjedna sezonski radovi na koje roditelji idu i vode djecu sa sobom, ili da i ona rade, ili zato što nemaju kome da ih ostave “, kazao je Silistarevic.

On je naveo da drugi dio djece neredovito pohađa nastavu zato što njihovi roditelji odlaze na po nekoliko mjeseci u zapadnoeuropske zemlje gdje pokušati dobiti azil, i takodje vode djecu sa sobom.

“Zadovoljni smo uspjehom i upisom gotovo sve romske djece u predškolsko obrazovanje, prije svega da bi prije polaska u školu naučili dobro srpskog jezik, ali može se kaže i da se povećao broj školske djece koja neredovito prati nastavu, prema kojoj su njihovi roditelji nedovoljno odgovorni jer ne shvaćaju da dijete koje nema dobro obrazovanje nije potpuno “, rekao je Silistarevic.

Prema njegovim riječima, podaci mobilnih timova koji u okviru projekta “Europska podrška za inkluziju Roma” rade na prostoru Vranja i Bujanovca pokazuju da, u odnosu na prethodne godine, ima sve manje djece koja potpuno odustaju od završavanja osnovne škole, kao i da sve veći broj romske djece upisuje srednje škole i fakultete.

“Prema našim procjenama u Vranju ima oko 10.000 Roma, dok u Bujanovcu živi oko 12.000 Roma, a njihov najveći problem je nezaposlenost. Ekonomski razlozi su u najvećoj mjeri i razlog zašto romska djeca neredovito pohadjaju školu”, rekao je Silistarevic.

Mobilni timovi koji u okviru projekta “Europska podrška za inkluziju Roma” rade u Vranju i Bujanovcu sastavljeni su od po pet romskih predstavnika iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nacionalne službe za zapošljavanje i centara za socijalni rad.

Izvor: beta.rs

0