“Romska kuća”, jedini projekt u Hrvatskoj Udruge Lovari-Romska kuća

Foto: Facebook/Romska Kuća

Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

Romski Portal je intervjuirao Gorana Đurđevića predsjednika Udruge Lovari-Romska kuća i voditelja Romske kuće, koji nam je više rekao o povijesti, tradiciji, kulturi, jeziku, sa kojim problemima se suočavaju Romi Lovari i o samim aktivnostima projekta “Romske Kuće”.Intervju prenosimo u cjelosti, a galeriju fotografija možete pogledati ovdje.

NAPOMENA: Stavovi izrečeni u ovom intervju, nisu i stavovi uredništva Romskog portala.

Možete li se predstaviti?

Goran Đurđević, rođen 01.01 1971. godine u Bjelovaru, najstarije dijete u peteročlanoj obitelji Steve i Rozke Đurđević. Među prvima Romima sa područja grada Bjelovara i BBŽ koji je završio osnovnu i srednju školu. Kao najmlađi muški student u generaciji (17 godina) upisao Šumarski fakultet u Zagrebu. U to vrijeme i jedini deklarirani Rom student i sve do 1993.godine jedini pripadnik romske nacionalne manjine BBŽ; mislim i jedini deklariran student romske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, kada sam diplomirao i stekao zvanje inženjera poljoprivrede.

1978.godine bio prisutan na osnivačkoj skupštini tadašnjeg Društva Roma Bjelovar, jedine i prve organizacije Roma na tadašnjem području HR i pete organizacije na području EXJugoslavije. Koja je kasnije prerasla u prvu i do sada jedinu romsku stranku: Stranka Roma Hrvatske. Osnivač mnogobrojnih organizacija na državnoj i međunarodnoj razini; idejni začetnik I. integracijskog vrtića u HR, I.Romske zadruge, I.Romske kuće, I. obilježavanja Dana Romskoj jezika,Obilježavanja manifestacije Đurđevo na Bilogori….. Danas trenutno zaposlen na radnom mjestu voditelj Romske kuće na temelju projekta HZZ na period od dvanaest mjeseci.

Kada ste se počeli baviti sa romskom zajednicom?

Sa romskom zajednicom sam se počeo baviti sa navršenih 18. godina kao idejni osnivač prve romske političke organizacije „Stranke Roma Hrvatske“, kojima je u tadašnje vrijeme domovinskog rata bio jedini cilj; izaći u javnost i skrenutu pažnju na romsku nacionalnu manjinu i zaštiti Rome i njihove nekretnine od nacionalno „obojenih“ susjeda.

Možete li nam reći kada su se otprilike na vašem području naselili Romi Lovari?

Trgovina je  upravo ono  što je ponukalo  dubrovačke  Cigane Lovare  na migraciju,seobe i raseljavanje po Hrvatskoj, najviše u tadašnju  « Slavoniju« koja je 1743.godine sjedinjena  sa ostalim  dijelovima hrvatske.Cigani Lovari,tako uspijevaju  doći  sve do velikih gradskih središta, Varaždina i Zagreba(J.K.Tkalčić,Povjesni spomenici slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 5(1885), 127;M.Mujić, op.cit.,143;J.P.Clebert,op.cit.,46; g.C.Soulis, op.cit.,161; V.Šiftar, op.cit.,13.).

Varaždin se spominje već od  20.08 1181.godine, poveljom hrvatsko-ugarskog kralja Bele III, kao grad Guarestin. On  je  u 16.stoljeću postao sjedište vojnog generalata za čitavu «Slavonsku  krajnu» od Drave do Kupe.Podaci o Ciganima u «Slavoniji»  nalaze se u  izvještaju  od 1698.-1702.godine o oporezivanju stanovništva. Ondje se  navodi ubiranje poreza od naseljenih i putujućih osoba, pa se tako od trgovaca  po sajmovima, kao i  od svakog naseljenog ciganskog gazde godišnje  ubire 6 guldena(Mažuran Ivo, Izvještaji Caraffine komisije o uređenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698-1702,Osijek 1989.).

Varaždin je  1756-1776.godine bio glavni grad Hrvatske.To najslavnije doba prekida požar 1776.godine i grad gubi značaj, a  tamošnji Cigani  nakon toga prelaze u  područja gdje su već živjeli u većem broju Cigani Lovari; današnja  Bilogora, Moslavina i Podravina. Ovdje ih zadržava teritorij bogat  konjima  i stokom,koji su  osnova njihove trgovine. Cigani Lovari  su stoljećima  trgovali stokom, najviše konjima, a kao trgovci  su poznati i  danas.Prema «Conscriptio Zingarorum» iz 1781.godine, u svim županijama Slavonije bilo je 1326 Cigana,a u vojnoj krajni  upisanih je bilo -1982 Cigana (Vukanović Tatomir, Romi(Cigani) u Jug. 4).

Dijelovi Slavonije i Srijema bili su uređeni kao vojna krajna, koju je Marija Terezija  1765.godine administrativno podijelila na 11 regimenti.Poznate naredbe carice Marije Terezije  i cara Josipa II  o uređenju života Cigana imale su veliki  utjecaj na asimilaciju i naseljavanje Cigana.Takvi propisi i naredbe  bile su na snazi sve do 1783.godine,a u potpunosti su se zaboravile  nakon  6.srpnja 1871.godine kada je «kraljevskim rješenjem» ukinuta vlast vojne uprave u krajni  i  uvedena  građanska uprava prema kojoj se  Cigane  ostavilo da žive kao što im krv nalaže.» to je bilo većinom  na kraju sela, u kućama od zemlje i  drva, kao trgovce  konjima, glazbenike  i konjokradice «(dr. Josip Matasović:Cigani u doba terezijanstva i jozefinizma, Narodne starine sv.17, Zagreb 1926,200).Nakon ukidanja vojne krajne odnosno Varaždinskog generalata,to je područje podijeljeno na dvije podžupanije; križevačku i bjelovarsku, koje se 1886.godine spajaju u jednu pod nazivom Bjelovarsko-Križevačka županija. Ona  je objedinjavala kotarske oblasti; Bjelovar, Đurđevac, Koprivnica , Križevci, Križ, Garešnicu i Grubišno polje(izvještaj županije bje.-križ. Za 1887.god.).

Na području  te županije  1888.godine djelovale su 33 općine, koje su bile najniži oblik upravne vlasti .rijetke su bile općine u kojima nisu bili naseljeni  romi lovari;Kotar Bjelovar: Gudovac,Farkaševac,Trojstvo,Severin ,Ivanska,Kapela i Rača,Kotar Grubišno polje:Grubišno polje,Veliki Grđevac,Garešnica ,Vukovje,Hercegovac i Berek.Kotar Križ: Ivanić -Kloštar, Križ,Čazma,Dubrava,Ludina,Popovača,Kutina,Kotar Križevci:Veliki Raven,Vrbovec,sv. Petar Orehovec,Vojakovac, i sv. Ivan Žabno,Kotar Koprivnica:Novigrad,Sokolovac i Peteranec,Kotar ĐurđevacPitomača, Đurđevac,Virje,Ferdinandovac i Kloštar(županijski izvještaj za 1888.god.).Radi  velike mogućnosti trgovanja u tim općinama, najgušće naseljene  Ciganima Lovarima bile su  tadašnje Općine; Kapela, Veliki Grđevac ,Pitomača ,Severin, Ivanić-Kloštar, Novigrad, Virje, Ivanska, Sokolovac i Popovača ( «15.veljače1886. god. naredbom kraljevske vlade na bjelovarskom kotaru prišlo se selekciji konja koje je najbolje napredovalo na Severinskoj i Kapelskoj općini»-izvještaj županije Bjel.-Križ. Za 1887.god , matične knjige župa). Pojava doseljavanja  Cigana Lovara i Kilderaša  iz Ugarske  u kotar  Koprivnica  i  kotar Đurđevac  i to najčešće u Općinama  Pitomača,Novigrad i Virje, te njihovo  miješanje sa već naseljenim  «domaćim Ciganima»Lovarima zabilježeno je  u  matične knjige župe Pitomača od 1768.-1857.godine,arhiv Hrvatske, Zagreb ,a 1904.godine  prvi je put upisan u matičnim knjigama naziv «domaći Cigan».

Interesantno je  da su pridošli Cigani  bili  specifični po svijetloj puti, te plavoj ili zelenoj  boji očiju što je bila suprotnost ovdašnjim  Ciganima Lovarima  koji su bili izrazito tamne puti i većinom smeđe boje očiju (matične knjige  rođenih, vjenčanih i umrlih župe Pitomača).

U knjizi rođenih za period 1767-1810.godinu  upisano je  1807.godine -Cigan uz rođenje djeteta prezimena Šajin,oznaka za roditelje – Zingarla.1808.godine javljaju  se, i danas  česta , prezimena  Cigana-Ivanović, te   Radelić s oznakom –Zingari.U knjizi vjenčanih za 1809. i 1814.godinu uz ista prezimena stoji  oznaka-zingari.1840.god. u rubrici „conditio“-Zingarus, a 1842.god. u rubrici  „religio“-Zingari.Od 1839.god. uz navedena prezimena dolaze  ponekad samo oznake: confinaria , colonus, inquillinus.Od 1849.knjige se ispunjavaju na hrvatskom: kraišnik,graničar, ponegdje i  zajedno: confinarius zingarus.

Možete li nam nešto reći o vašim kulturnim običajima? (vjera, tradicijski običaji, zaruke, svadba, šta slavite i sl…)

Romi su, iako čvrsto vezani za svoju staru tradiciju,lutajući svijetom prihvatili  religije sredina u kojima žive Većinom, u cijelom  svijetu, Romi  Lovari  su   vjernici – katolici.

Romi intenzivno vjeruju. Poneki  toliko čvrsto doživljavaju  vjeru da to vjersko oduševljenje zapanjuje i same svećenike (Pitomača, Zagorje, Španjolska, Francuska). Pored toga, Romi Lovari  su u prošlosti  njegovali staru tradiciju-kult vatre, mjeseca i sunca.

Vatra je predstavljala simbol pročišćenja i zaštite. Stvari koje su smatrali da su nečiste i koje im donose nesreću,spaljivali su ih;vatru za takvu prigodu radili su izvan doma i kućnog ognjišta,daleko od pogleda djece. Vatru bi smatrali i teračem duhova,nečistih sila i vještica,tako da su često vatru održavali po cijele noći u ljetnom periodu, a ukoliko ih uhvatila fobija za vrijeme putovanja,kao zamjenu za vatru,palili su lule,cigarete kako bi se zaštitili. Radi istih razloga ulaskom u dom,posebice u večernjim satima,gdje je bilo mnoštvo  male djece,prvo se pristupalo vatri kod ognjišta na nekoliko sekundi.

 Posebno je bio značajan kult mjeseca,kao izvora svjetlosti, koji upravlja mentalnim raspoloženjima,ali  i menstrualnim ciklusom žena. Prije svega, mjesec su smatrali, kao i sunce,izvorom svjetlosti (zbog čega su nazivani «djeca sunca»), u čast polumjeseca skidali su  kapu, izgovarajući razne molitve  za sreću i zdravlje. Dok su za vrijeme «mladine», bili na oprezu,jer su smatrali da su tada ljudi energijski najslabiji, pa kako bi izbjegli urok, nisu ništa davali iz kuća,niti su u gostima konzumirali hranu i piće. Važno je spomenuti, kako  su Romkinje koje su se bavile proricanjem (drabarne) kod pripravljanja nekih lijekova od raznih trava  umočenih  u rakiju ili vino, izlagale  te trave zračenju  punog mjeseca. Imajući na umu da moderna farmaceutska  industrija dobiva vitamin D izlažući ulje djelovanju x-zraka, koje su isto što i mjesečeve polarizirane  x-zrake, dobit ćemo još jednu potvrdu da je nagon-instinkt primitivnih Roma pri traženju lijeka obično vrlo točan.

Romi Lovari uz Božić i Uskrs slave i dan sv.Jurja, Đurđa tj. Jurjevo ili Đurđevo 23. travnja i 26.-28. listopada dan „Bari Paraštuj“. Đurđevo je važan praznik iz dva razloga: Romi Lovari vrše blagoslov konja jer su bili oduvijek uzgajivači i trgovci konjima, a kao drugi razlog je vrijeme kada se kreće na „teren“/ izbivanje iz kuće nakon dugih i hladnih zima te proslava buđenja prirode i vegetacije. „Bari Paraštuj“ su dani kada se slavi dolazak tj. povratak u svoje domove nakon šestomjesečnog izbivanja od kuće,doma i ognjišta. I na taj način obilježavaju odlazak lijepih i toplih dana i dolazak zime.

Čime su se vaši stariji bavili prije, a šta rade sada mladi Romi Lovari?

Konj je igrao veliku ulogu u mitologiji starog  orijenta.. Odlučujuća je njegova  uloga u povijesnim i  ekonomskim odnosima između Azije i Evrope. U nomadskom svijetu Azije, poznata je velika seoba na konjima i konjskoj najezdi. Konj je isprva bio kraljevski ukras,no  kasnije postaje predmetom od životnog značaja. Vjerovanja Roma Lovara, a i drugih Azijskih naroda, u vezi s sakralizacijom konja, identična su;npr.zabrana uživanja konjskog mesa i ritualno sahranjivanje konja.Po nekim tvrdnjama,hrvatski Romi su  postali trgovci konjima tek u 16.stoljeću,kada su stigli u  tadašnju Slavoniju. To nije dokazano  jer je teško povjerovati  da Romi , koji su nekada živjeli u Aziji, pa i na obalama Sir-Darje, nisu poznavali  vještinu i metode hvatanja,pripitomljivanja ,te uzgajanja i liječenja divljih konja,kada su  iste  metode koristili kao i Mongoli.

Romi Lovari su veoma vješti  jahači, dok ostatku Roma, konji uglavnom  služe  kao tegleća  marva. Lovari su prvenstveno bili trgovci konjima, no  znali su ih  i liječiti, a naročito udešavati i preparirati prije prodaje, kako bi  im vješto prikrili mane. To im je najveće umijeće koje su stekli  na osnovu  bogatog iskustva. Trikova iz tog područja  ima toliko mnogo da bi se o tome mogla napisati posebna studija. Taj segment običaja Lovara detaljno je proučavao  mađarski etnolog Erdos. Navodimo samo  nekoliko općih primjera;

Trgovali su konjima  kupujući ih  po selima i  prodavajući  ih na sajmovima. Većinom su to bili bolesni konji, šepavi i stari, a  ako  su kupovali  mlade  i zdrave  konje, oni  su morali  biti izuzetno povoljni.

Možete li nam reći o strukturi obrazovanja Roma Lovara?

Romi Lovari radi povijesnih činjenica su potpuno asimilirani u društvu i ne postoji ni jedno romsko naselje u Hrvatskoj koje čine Romi Lovari. Lovari su stopljeni sa većinskim narodom  i rezultat je mali broj deklariranih Roma i time podaci o strukturi obrazovanja teško je bilo što reći, ali neslužbeno mogu reći da je  100% broj djece Lovara uključeno u osnovnu i srednju školu, dok se za nastavak obrazovanja tj. studiranja odluči 20% bez da se žele deklarirati  kao Romi makar i  time izgube mogućnost studenske stipendije.

Moram spomenuti I. integracijski dječji vrtić „Pinokio“ u Hrvatskoj koji je osnovan u Bjelovaru, čiji sam osobno bio idejni osnivač i koji danas nakon 8 godina rada uživa zavidnu razinu povjerenja roditelja i lokalne samouprave i prebukiran sa 70 polaznika te čije se  proširenje uskoro očekuje.

Sa kojim se problemima součavaju Romi Lovari opčenito?

Kao i kod većine ostalih Roma i područja gdje Romi žive, a to je nezaposlenost na prvome mjestu i manji broj legalizacije građevinskih objekta.

No, ti problemi bi se odavno riješili da funkcioniraju; Vijeće romske nacionalne manjine, predstavnici romske nacionalne manjine i predstavnik romske nacionalne manjine na državnoj razini. Ovo što danas imamo je slijedeće (prije svega čast i izuzetak onim Vijećima i predstavnicima koji doista rade i koji se žrtvuju) komercijalizaciju navedenih političkih predstavnika, drugim riječima ljude koji se predstavljaju kao lideri romske nacionalne manjine, a neki uopće ni nisu Romi ili su „friški/taze/novopečeni Romi“ jer u povijesti nisu bili deklarirali kao Romi, a nekima i danas  djeca i unučadi nisu deklarirana kao Romi u matičnim knjigama. Ali to su „prefrigani“ manipulatori koji kupuju glasove novcem, paketićima(u kojima je 1 kg šećera,1 litra ulja i dvije kile brašna); a poneki kupuju glasove i silom, ucjenama i utjerivanjem straha. I Ti isti „stoluju“ narednih četri godine, „tobože“ rade za Rome, putuju po Hrvatskoj za Rome,gomilaju  putne naloge, sastanče za Rome, kupuju si mobitele za rad sa Romima, neki čak,iako su  polupismeni izdaju publikacije na lošem romskom ili hrvatskom jeziku, pa čak se bave i jezikom,gramatikom i prevencijom protiv droge, ali ne biste vjerovali koliko je to uzalud potrošen novac  poštenih ljudi poduzetnika i svih  poreznih obveznika, a  koji „romski lideri“ uzalud potroše.

Moj osobni stav je; da većina Vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine ne znaju ili ne rade profesionalno pa bi ih trebalo ukinuti i trebalo bi formirati “ Centre savjetovanja“ ili „Urede za Rome“ koji bi preko natječaja trebala zaposliti lokalna samouprava (grad,županija). Zaposlena osoba prošla bi profesionalno testiranje HZZ i imala bi ured u lokalnoj samoupravi i  koristeći samo Nacionalnu strategiju za Rome Vlade RH realizira bi sve zakonom donošene  mjere iz strategije koju je Hrvatska Vlada prihvatila zakonski provoditi. A to znači; kada takav ured “ Centar savjetovanja“ ili „Urede za Rome“ bude u sklopu lokalne samouprave problemi će se lakše,brže i kvalitetnije riješiti i odraditi. U globalu; lokalna samouprava osigurava prostor, a plaća za zaposlene osiguran iz državnog proračuna koji je namijenjen Vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine.

Mislim da bi Vlada trebala mijenjati postojeće zakone i nadam se da će smanjiti i broj zastupnika nacionalnih manjina, jer ovo danas  meni osobno je smiješno; da Rom zastupa Židovsku ili Njemačku nacionalnu manjinu, a još bolji su zastupnici koji i ne znaju nabrojati svih 12 nacionalnih manjina koje zastupa. Još bolji su pojedini saborski zastupnici nekih nacionalnih manjina koji su već 9 saziva saborski zastupnici. Osobnog sam stava da zakon treba mijenjati i umjesto saborskih zastupnika nacionalnih manjina treba postojati Državni ured za nacionalne manjine  koji će imati pravo mjesečno izlagati i izvještavati u Hrvatskom saboru o problemima i radu Ureda. A podaci u Ured bi stizali upravo iz onih lokalnih „Centara savjetovanja“ ili „Urede za Rome/ nacionalne manjine“.

Kada je osnovana vaša udruga i sa kojim ciljem je osnovana?

   Godine 2001. osnovali smo, u Bjelovaru, Udrugu izvornih Roma-Lovara s osnovnim ciljem očuvanja autohtone skupine hrvatskih Roma koji se već od 14.stoljeća bilježe na tlu današnje Hrvatske. Utvrđeno je, da je povijest Roma Lovara, jedne od 8 skupina Roma koji trenutno žive na teritoriju današnje Republike Hrvatske, neistraženi dio bogate građe hrvatske kulturne baštine.

     Mi, preostali autohtoni hrvatski Romi-Lovari, zbog povijesnih zbivanja u današnje vrijeme činimo  manjinu među pristiglim  romskim  skupinama, koje naseljavaju Hrvatsku  proteklih 50 godina. U svijetu, od ukupnog broja Roma, 15 milijuna, Romi Lovari čine većinu od 13 milijuna. Samim tim, jezik Roma Lovara/Homani shib, koji  se inače smatra izvornim  romskim jezikom, proglašen je službenim jezikom Roma u svijetu, dok nam u Hrvatskoj prijeti gotovo  potpuni gubitak identiteta i prelazak u zaborav povijesti i postojanja  autohtone romske skupine.

     Danas, preostali autohtoni hrvatski Romi,nas 1430, smatramo da nam je moralna obaveza očuvati jezik i kulturu autohtonih hrvatskih Roma kao i izvorne običaje za buduća pokoljenja.

Godine 2002. dobili smo suglasnost  Gradskog muzeja Bjelovar za otvaranje etno-postava i ponuđena nam je pomoć stručnih osoba u realizaciji projekta. Tek u veljači 2004. godine, naš projekt je ocijenjen kvalitetnim i opravdanim, te dobiva podršku Ministarstva kulture RH za otvaranje etno-postava. Odobren nam je dio traženih sredstava kojim smo uspjeli sakupiti dio građe za budući postav. Ona sadrži većinom povijesne dokumente, teorije povjesničara te prikaz kulture i običaja Roma Lovara  sačuvanih usmenim predajama. Radi velikog interesa stranih posjetitelja, sredstvima Ureda za nacionalne manjine RH, 2007. godine dosadašnju dvojezičnu izložbu zamijenili smo trojezičnom izložbom Stalnog povijesno-dokumentarnog postava o povijesti i običajima autohtonih hrvatskih Roma-Lovara. Godine 2010. Promijenili smo naziv udruge u novo prikladnije ime; Udruga Lovari-Romska kuća. 2016.godine konačno dobivamo rješenje Muzejskog vijeća RH o pravu na rad Udruge sa svim svojim sadržajima bez ikakve mogućnosti financijske potpore u radu.

Koje ste projekte ostvarili, i koji su planovi za budučnost?

Kako bismo realizirali naše programe cilj nam je bio proširiti sadržaje Udruge. Radi nemogućnosti grada Bjelovara da otkupi postojeći prostor ili dodjeli gradski prostor prihvatiti smo ponudu volontera naše Udruge te uz podršku Općine Veliko Trojstvo i financijsku potporu Ministarstva turizma RH 2010. godine uspjeli smo ostvariti svoj san i otvoriti I. Romsku kuću u Hrvatskoj, sa sljedećim sadržajem:

  • „Drvena etno kuća Roma Lovara“ koja je svojim adaptirana sukladno arhitekturi i primjereno tipu gradnje drvene kuće Roma Lovara dvadesetih godina prošloga stoljeća
  • Trojezičnom izložbom Stalnog povijesno-dokumentarnog postava o povijesti i običajima autohtonih hrvatskih Roma-Lovara
  • edukacijski prostor(provedba i praćenje programa prema Nacionalnom programu za Rome RH
  • kulturni prostor(prezentacija kulture Roma od strane Roma i neroma iz Hrvatske i svijeta, održavanja kulturnih manifestacija, izdavaštvo)
  • centar savjetovanja(pružanje savjeta Romima i državnim ustanovama u smjeru bolje međusobne komunikacije i  poboljšavanja kvalitete života Roma)
  • suvenirnica (proizvodi od lavande,tekstila,proizvodi OPG proizvođača)

Vaš projekt je i “Romska Kuča”, kada ste pokrenuli taj projekt i sa kojim ciljem?

Projektom „Romska kuća“ željeli smo zbližiti romsku kulturnu baštinu neromima, a Romima  posebice mladim Romima i djeci ponosno izložiti svoju arhitekturu, povijest i običaje, kako se ne bi sramili svoje prošlosti i probuditi u njima ponos na svoju pripadnost.

Kolika je posječenost dobne strukture Romskoj kuči?

Mi radimo po najavi i primamo većinom grupe. Naša prezentacija o arhitekturi, povijesti i običajima traje u prosjeku 90 minuta. Postoji i prezentacija o autohtonoj romskoj kuhinji i degustacija iste. Na imanju oko Romske kuće nalazi se i nasad lavande i proizvodi od lavande koju spravljaju volonteri i članovi udruge, a donacijom posjetitelja za  proizvode od lavande/suvenire Udruga pokušava održati rad Romske kuće.

Radi ne praćenja našeg rada od strane županije, državnih  tijela za manjine, opstruiranja „kvazi“ romskih lidera Udruga nema sredstva pa tako nema adekvatno grijanje u „Romskoj kući“ sa čime nam se smanjuje mogućnost cijelo godišnjeg rada. Stoga smo odlučili da „Romska kuća“ otvara svoja vrta i  radi u periodu tj. započinje sa radom od 08.04 (svjetski dan Roma) i sve do kraja 10. mjeseca tj. zatvaranje za vrijeme „Bari Paraštuj“ perioda koji smo spomenuli u samom početku, vrijeme kada se Romi Lovari vraćali sa terena u svoje kuće dočekati i preživjeti zimu.

Kakva je osviještenost Roma i Ne-roma o važnosti projekta Romske Kuče?

Razumiju nas Romi i romski aktivisti koji su poput nas volonteri ili koji rade sa svojim osobnim novcima za dobrobit romske zajednice tj. promidžbu romske kulture i baštine. Dok romski lideri (plaćenici) ne žele priznati našu požrtvovnost pa nas izbjegavaju do te mjere da se neće odazvati na naše manifestacije, a kamoli da nekoga upute ili preporuče posjet Romskoj kući.

Neromi nas, moramo priznati posjećuju više nego Romi. Izrazito su zainteresirani za našu povijest i običaje što dokazuje i njihova posjećenost na našim manifestacijama. Grupe izletnika koji nas iz godine u godinu sve više posjećuju izlaze iz Romsku kuću puni saznanja i pozitivnih mišljenja o Romima, koje možda nisu imali prije ulaska u Romsku kuću. A to je nama nagrada i plaćena cijena našeg volonterskog rada”.

Kakvi su planovi vezano za Romsku Kuču?

Romska kuća će nastojati preko državnih ministarstva  ili evropskih fondova zajedno sa   I. Romskom zadrugom ostvarit pilot projekt Romske zadruge gdje će Udruga i zadruga biti trajno smješteni na 15000 m2 u 710 m2 stambenog prostora; na jednom mjestu sačuvati kulturnu baštinu Roma i zaposliti 8 pripadnika romske nacionalne manjine sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije na projektu pod nazivom „Romski kulturno- edukacijski hostel“. Vrijednost projekta iznosi 290.000 eura u kojem; dio pada na otkup postojećeg imanja + rekonstrukcija objekta + plaća za 8 zaposlenika narednih šest mjeseci. Jer nakon šest mjesei Zadruga postaje rentabilna i ostvaruje prihode dovoljne za budućni rad i servisiranje plaće zaposlenika i režije, drugim riječima nismo na teret državnog proračuna.

Ali  radi mojeg otvorenog kritiziranja i ne podržavanja „političke/ romske svite“ kao niti moje veličanje  i  hvalospjevi o „romskom duždu“,  sigurno jako teško će Romska kuća uspjeti  ostvariti  svoj Pilot-projekt preko resornih ministarstva Republike Hrvatske, osim ukoliko projekt ne bude prepoznat i prijavljen na Evropski fond ali sumnjam u  to  ostvarenje jer  Romska kuća nema sredstva niti za ishođenje natječajne dokumentacije, a kamoli za konzultantsku tvrtku koja piše projekte.  

U  međuvremenu ako vlasnik imanja proda ponuđeno nam  imanje, koji već godinama koristi Romska kuća, zatvoriti će se vrata „Romske kuće“ zauvijek, a time će nestati i svi naši snovi.

Koja je vaša poruka čitateljima Romskog Portala.

Prije svega pohvaljujem Vaš portal i upućujem čestitke svima koji radite na portalu i tako izvještavate o zbivanjima u Hrvatskoj i zemljama u okruženju. Pretpostavljam da radite  bez cenzure i bez previše financijskih sredstva, jer u protivnom ovi moji odgovori nikada se neće naći na Vašem portalu.

Volio bih potaknuti i druge mlade ljude da se ne srame svoje pripadnosti već da se organiziraju u Udruge(potrebno 3 punoljetne osobe za osnivanje) ili pojedince da slijede Vaš i moj primjer u smislu žrtvovanja svojeg vremena i novca za dobrobit romske zajednice. Također pozivam sve zainteresirane bez obzira bili Romi ili neromi da posjete „Romsku kuću“ uz prethodnu najavu na mob. ++385 (0)95 5355802. Pratiti nas možete i na društvenoj mreži facebook „ROMSKA KUĆA“.

Lijep pozdrav svima, a Vašem portalu želim da ustrajete u Vašem radu!

Goran Đurđević

 

20