IPC održao pripremni sastanak za izradu Akcijskog plana za uključivanje Roma u Brodsko-posavskoj županiji.

Dana 29.rujna 2016.godine održan je pripremni sastanak za izradu Akcijskog plana za uključivanje Roma u Brodsko-posavskoj županiji.

Sastanku koji se održao u prostorijama Udruge slijepih u Slav. Brodu nazočili su predstavnici lokalne i regionalne samouprave, predstavnici institucija, predstavnici romskih udruga i Vijeća romske nacionalne manjine.

Tijekom pripremnog sastanka diskutiralo se o mjerama i aktivnostima budućeg Akcijskog plana za uključivanje Roma te su izabrani članovi radne grupe koja će sudjelovati u izradi Akcijskog plana.

Pripremni sastanak je organiziran u sklopu projekta IPA 2012 “Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj”, kojeg provodi IPC u partnerstvu s Brodsko-posavskom županijom, udrugom HILS i Mrežom romskih udruga Hrvatske.

Izvor: Facebook/IPC Slavonski Brod

10407 false true true false true true false auto false ease-in-out 300 auto false 0 true true Previous (Left arrow key) Next (Right arrow key)
%curr% of %total%
0