Inicijativa Mladih Roma – MIR, održala treći sastanak

Foto: Romski Portal
Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

Romska organizacija mladih (ROM) u suradnji s partnerima (Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Volonterskim centrom Osijek ) na projektu „PGF – Hrvatska“, organizirali su dvodnevni sastanak mladih Roma iz 6 županija koji su okupljeni u neformalnu platformu „Inicijativa mladih Roma – MIR“.

Sastanak je održan u Hotelu „Laguna“ u Zagrebu dana 01. i 02.09.2016 godine, financijski je pokriven kroz projekt PGF Hrvatska i  projekt „Mladi Romi – motori zajednice“.

Sastanku su prisustvovali mladi romi i romkinje iz Međimurske županije, grada Zagreba, iz Primorsko-goranske županije (grad Rijeka), Sisačko-moslovačke županije (grad Sisak), Brodsko-posavske županije (grad Slavonski Brod) i Osječko-barasnjke županije. Mladi romi i romkinje ćlanovi RKUD „DARDA“ iz Darde nažalost nisu mogli prisustvovati radi već dogovorenih obveza kulturnih nastupa. Na sastanku smo razmatrali temeljna načela MIR-a, a to su: Jednake mogučnosti s posebnim fokusom na obrazovanje, načelo jednakosti spolova s posebnim fokusom na jednakost romkinja u odnosu na muškarce unutar romske zajednice i načelo nulte stope diskriminacije.

15
Siniša Senad Musić, predsjednik Romske Organizacije Mladih ROM

Obavili smo kratak intervju se gdinom Sinišom Senad Musić, predsjednik Romske Organizacije Mladih ROM koji je i organizirao ovaj sastanak.

Šta je to MIR  i kada se rodila ideja.

Inicijativa mladih Roma – MIR s moga gledišta je ideja u razvoju u kojoj možemo svi sudjelovati i krenuti na putovanju za koje neznamo gdje i kako ce završiti. Ideja MIR-a rodila se na jednoj radionici u Osijeku, na kojoj su sudjelovali mladi romski aktivisti iz svih krajeva hrvatske, a organizirana je kroz projekt PGF – Hrvatska. Jovica Radosavljević, predsjednik RKUD „DARDA“ iz Darde, bio je začetnik ideje nekog vida platforme koja bi omogučila suradnju i povezivanje mladih i drugih Roma koji bi zastupali interese mladih Roma.

Nakon rasprave prisutnih kamen temeljac bio je postavljen, i nedugo nakon toga sastanka imali smo prvi sastanak u Zagrebu u Hotelu „Laguna“ na temu formiranja platforme. Trenutno MIR predstavlja platformu koja je neformalna i koja okuplja Rome i romske organizacije. Kako je platfroma mlada, načela MIR-a još utvrđujemo kao i same aktivnosti i djelovanje, a siguran sam da će do kraja godine platforma imati na papiru načela, strukturu, ciljeve kao da će odraditi i neke aktivnosti.

Mišljenja sam da platforma treba dovesti do suradnje i prijateljstva između obrazovanih Roma, aktivista i onih koji nam daju podršku, a to je bitno za našu zajednicu, da djelimo i cijenimo iste vrline i da među nama smanjimo što je vise moguće zavist, ljubomoru, nesuradnju, podmetanje i potkopavanje jer smo mi nosioci budućnosti naše zajednice.

Koja svrha je MIR-a i koliko broji ćlanova (Organizacije i pojedinci).

Svrhu MIR-a sam odgovorio u prethodnom pitanju, a broj članova fizičkih i pravnih osoba ne mogu odrediti jer jednostavno formalno članstvo ne postoji, a ne bih htio nikoga izostaviti.

Možete li nam reći da li ste imali neke sastanke, ako jeste možete li nam reći šta ste se dogovarali na njima i šta ste radili.

MIR je imao zasada tri sastanka. Platfroma se gradi polako, sigurno i na čvrstim temeljima. Mogao bi pričati o tome što smo radili na sastancima ali mišljenja sam da je glavni dio sastanka bio gređenje povjerenja i suradnje. Teško je steći povjerenje kada smo fizički odvojeni i kada su mnogi od nas bili iznevjereni ili su osjetili nepravdu na svojoj koži.

Na sastancima dogovaramo način funkcioniranja, aktivnosti, naćela, ćlanstvo i sl. Ali po meni najveća korist sastanka je građenje povjerenja, suradnje i prijateljstva.

Možete li šta reći da li ćete imati kakve aktivosti.

Na zadnjem sastanku smo dogovorili aktivnosti koja su vezana uz obilježavanje dana ljudskih prava. Sada nam preostaje onaj tezi dio koji se odnosi na prenosenje rjeci u djela. Kako aktivnosti ne voise samo o nama nego na iste utjeću i vanjski faktori nadam se da će sve proći dobro i da će se aktivnosti provesti.

Nešto o organizaciji ROM, pošto je ona bila organizator sastanka.

Romska Organizacija Mladih ili ROM je nastala kao ideja mladih ljudi koji su se tek počeli baviti romskom situacijom. ROM okuplja mlade ROM-e i ne rome. Od samog početka imali smo veliku potporu RNV-a čiji smo i članovi.

U PGF projekt smo ušli 2014 godine kao partneri i nastavili razvijati kapacitete ROM-a ne samo uz pomoć RNV-a već i uz pomoć Volonterskog centra Osijek i CZM – Vukovar. 2015 godine povečali smo budžet i zaposlili još dva mlada Roma, također preko projekta PGF-Hrvatska. 2016 godine pisali smo sami i dobili smo financijsku potporu za projekt Roma youth – motor of the community. Taj projekt produkt je višegodišnjeg educinaranja o pisanju projekta koje smo prolazili kroz projekt PGF – Hrvatska.
Projekt Roma youth motor of the community usko je vezan za Incijativu mladih Roma – MIR. Naime za članove MIR-a organizirali smo radionicu koja je imala za cilj oscježiti i dodatno povečati znanje članova MIR-a oko organiziranja zajednice, motiviranje zajednice i slično.
Kroz projekt imati će mo tri regionalne radionice u Zagrebu, Brodsko Posavsko županiji i Osiječko baranjskoj županiji. Radionice bi trebale biti organizirane uz potposru članova MIR-a, a cilj radionice je potaknuti romsku zajednicu, a pogotovo njezine mlade članove i žene, na političku i civilno sudjelovanje u njihovim lokalnim sredinama. Projekt je financijski podržan od strane OSCE ODIHR-a.

Osim toga ROM je bio tri godine za redom na sastancima HDMI-a organiziranim od strane OSCE ODIHR-a, a biti će zastupljen i zastupati interese roma na sastanku koji će se održati u Slovačkoj početkom idućeg mjeseca.

Pogledajte video prilog iz Prizme.

Galerija fotografija:

🔥4