Raspored održavanja predstavljanja natječaja „Naš doprinos zajednici“

Zaklada Slagalica poziva udruge i neprofitne ustanove na predstavljanje natječaja za financiranje građanskih akcija „Naš doprinos zajednici“ kojeg provodi u okviru proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Od ove godine je pojednostavljen način prijave, te ćete po prvi puta Vašu prijavu moći predati online, putem e-prijave. Umjesto dosadašnjeg slanja cjelokupne dokumentacije poštom, sada će se poštom slati samo verifikacijski dokument o izvršenoj prijavi kojega ćete primiti na Vaš e-mail po završetku procesa prijave.

Prijava na natječaj provodi se preko sustava www.financijskepodrske.hr a zainteresirani sudionici predstavljanja će dobiti detaljne informacije i upute o elektroničkoj prijavi na natječaj kao i informacije o najčešćim pogreškama i nedoumicama prilikom prijave.

Predstavljanje natječaja „Naš doprinos zajednici“ će se održavati prema slijedećem rasporedu:

27. rujna – PAKRAC
Gradska vijećnica Grada Pakrac
Ulica Hrvatskih velikana 2
S početkom u 14 sati

27. rujna – NOVA GRADIŠKA
Gradska vijećnica Grada Nova Gradiška
Trg Kralja Tomislava 1
S početkom u 16 sati

28. rujna – ILOK
Kurija Brnjaković
Trg Sv. Ivana Kapistrana 5
S početkom u 16 sati

Predstavljanje natječaja provodi se u suradnji s Programom regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica Šalter.
Predviđeno vrijeme trajanja predstavljanja natječaja je 1 sat.
Sudjelovanje na predstavljanju je besplatno.

Izvor: Slagalica -Zaklada za razvoj lokalne zajednice

Program Šalter

0