Srbija treba provoditi mjere protiv diskriminacije na efektivan način

SRBIJA/BEOGRAD – Romska nacionalna manjina je najviše diskriminisana populacija u Srbiji, a u posebno teškom položaju su Romkinje, koje su diskriminirane – i kao Romkinje i kao žene.

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je istaknula da se najveći broj pritužbi koji stiže toj instituciji se odnose na diskriminaciju romske nacionalne manjine i to u različitim područjima.

“Broj pritužbi koje stižu povjereniku ukazuju da Romi jesu društvena skupina koja je najčešće diskriminirana, a uglavnom su diskriminirani prilikom zapošljavanja, u području obrazovanja, u postupcima različitih ostvarivanja prava pred tijelima javne vlasti”, rekla je Janković na konferenciji “Diskriminacija Roma i Romkinja – iskustva povjerenika za zaštitu ravnopravnosti “.

Romi trpe neravnopravan položaj i kada se upisuju u školu, tijekom daljnjeg obrazovanja, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, stanovanje, dobivanje osobnih dokumenata, zapošljavanje, dodala je Janković, ukazujući i na problem ranih brakova Roma.

“Broj pritužbi povjereniku se iz godine u godinu povećava i među onima u kojima je kao osnov diskriminacije navedena nacionalna pripadnost uvjerljivo je najviša zbog diskriminacije romske nacionalne manjine”, rekla je Janković.

Povjerenica je istakla da ne može, a da se ne naglasi, da je proteklih godina došlo do poboljšanja u pojedinim područjima, a da su negdje načinjeni i veći pomaci.

Ipak, kako kaže, potrebno je poduzimati i dalje čitav niz mjera kako bi se došlo do suštinskih promjena jer položaj Roma i dalje nije zadovoljavajući.

Janković je rekla i da se raduje što se o diskriminaciji Roma govori danas, a da to nije ni 8 travnja, ni neki poseban dan.

“Veliki broj prisutnih na konferenciji govori da svi smatraju da je izuzetno značajno da diskutiramo na koji način treba ubuduće rješavati jedan od problema s kojima se suočavaju Romi, koji treba da žive s nama, a ne pored nas”, rekla je Janković.

Povjerenica je podsjetila i da je ove godine usvojen strateški dokument kojim se uređuju ciljevi i mjere za rješavanje problema diskriminacije Roma u različitim društvenim područjima.

Prema njenim riječima institucija povjerenika podržava donošenje takvih strateških dokumenata, ali uz upozorenje da se ona moraju primjenjivati.

Direktor GIZ Srbija Gerhard Sipel podsjetio je da se u izverštaju EU iz studenog 2015. godine može pročitati da Srbija mora dalje provoditi mjere protiv diskriminacije na efektivan način i da se mora pospješuje jednakost i integracija osoba i skupina koje su marginalizirane i posebno ugrožene.

Prema njegovim riječima, tu je napomenuto da Strategija za borbu protiv diskriminacije dalje mora se provodi i da se pritom, produktivnost povjerenika i institucija moraju podržati.

“U Njemačkoj se suočavamo s istim temama svakog dana ali nemamo gotove recepte ni odgovore koji se mogu umnožavati i replicirati jer takvi ne postoje”, zaključio Sipel.

Izvor: yuromcentar.org

0