Vijeće Europe pozvalo Mađarsku da okonča sistemsku segregaciju romske djece u školama

STRASBOURG – Praksa odvojenih razreda za Rome u kojima djaci treba “naknade” gradivo prije nastavka redovitog školovanja neefikasna je i diskriminatorska, navodi se u izvještaju SE o pravima nacionalnih manjina u Mađarskoj, prenosi Beta.

U izvješću se ukazuje da odluka Vrhovnog suda Mađarske (Kuria) iz 2015. godine potiče segregaciju romskih učenika u školama koje vode vjerske skupine.

SE izražava zabrinutost zbog ovakvog razvoja situacije u Mađarskoj “koja je dijametralno suprotna principima integracije i jednakog tretmana”.

Najveća paneuropska organizacija za zaštitu ljudskih prava također je upozorila na porast segregacije romskih učenika u posljednjih nekoliko godina i sve lošijeg položaja Roma.

“Zbog kombinacije ekstremnog siromaštva, nezaposlenosti i neadekvatnih uvjeta stanovanja, životni vijek Roma je za 10 godina kraći od mađarskog prosjeka”, navodi su u izvještaju o pravima nacionalnih manjina.

U izvješću se također navodi da “beskompromisan” stav vlade Viktora Orbana izaziva ksenofobiju i netoleranciju prema izbjeglicama, azilantima i migrantima.

U prilog tome govori činjenica da čak 46 posto odraslih u Mađarskoj smatra da migrantima ne treba dozvoliti ulaz u zemlju.

SE je pohvalio značajan porast iznosa stipendija, uključujući i za romsku djecu i konstatirao je “vidljiv pad” antisemitskih incidenata u Mađarskoj.

Procjenjuje se da Romi čine osam posto od gotovo 10 milijuna stanovnika Mađarske.

Izvor: ROMinfomedia.rs

🔥1