Anticiganizam

Anticiganizam je relativno novi pojam za staru društvenu pojavu, za mržnju, marginalizaciju i progon Roma u svetu.  Istorija ovog naroda prepuna je nasilnih migracija, izbeglištva i ponovnog naseljavanja novih prostora. Oduvek su bili opažani kao stranci, skitnice, kriminalci, tako da još od XIV veka u evropskim zemljama nalazimo zakonske odredbe koji su dopuštali diskriminaciju Roma.

U Berlinu je u septembru 2016.g. održana međunarodna konferencija o Anticiganizmu u organizaciji OEBS-a iz Varšave . Koje su teme bile na konferenciji kao i zaključci preneo nam je jedan od učesnika ove konferencije g. Osman Balić.

Izvor: romaworld.rs

0