Srbija: Zna li načelnica za problem preranih brakova medju Romima?

Leskovac/Srbija – Udruženje građana “Rosa” reagiralo je povodom obrazloženja na sjednici Gradskog vijeća o tome zašto njihov projekt neće biti podržan.

“Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, od 28 projekata iz Područja socijalne zaštite koji će se financirati iz proračuna grada leskovca u razdoblju od srpnja do prosinca ove godine, bez obrazloženja odbijen je samo projekt ,, Preventivno djelovanje u cilju sprječavanja preranih brakova kod romske zajednice u Leskovcu “, navodi.

Ovaj projekt uradila je Organizacija ROSA koja ima dugu tradiciju i kredibilitet u izradi programa, ne samo kod domaćih, već i međunarodnih organizacija i koja je svoje djelovanje dokazala desetljeće unatrag.

Posebno čudi obrazloženje koje je dato od strane načelnice Gradske uprave za društvene djelatnosti Suzane Stanković ilić u kome nije rečeno o projektu ništa konkretno, pa čak ni njegov naziv, aktivnosti i ciljevi, osim da program nije odobren od strane povjerenstva jer “svojim aktivnostima nije u suglasnosti s temom i nazivom “.

Organizacija ROSA postavlja pitanje kako je moguće da načelnica nije upoznata s problemom preranog stupanja u brak osoba romske polulacije io pogubnim posljedicama na zdravlje, obrazovni i socijalni aspekt ovog problema, pogotovo u uvjetima kada i domaća i međunarodna stručna, medicinska psihološka, obrazovna i sociološka javnost iznose poražavajuće podatke ovog fenomena.

Postavljamo pitanje koji su kriteriji rukovodili komisiju da ne uzme u obzir sve ono što je očiti cilj projekta? Sa druge strane isti projekt je naišao na široku potporu Fondova Europske Unije poput organizacije EU PROGRES i UNICEF koje imaju daleko rigoroznije propozicije.

U istupanju gradonačelnika Gorana Cvetanovića, koji je jedino sudjelovao u raspravi, naziv projekta nije ni spomenut, već je apostrofirano da je u pitanju osobni interes obitelji Saitović, koja realizacijiom ovog posla želi steći imovinsku korist.

Napominjemo da nikada nismo radili u osobnom interesu, osim da bi smo pokrili samo osnovne troškove, a da smo radom od preko 10 godina doprinijeli edukaciji Roma i njihovom uključivanju u sve tokove društva što je i cilj ne samo ovog već i svih ranijih projekata koji su rađeni u cilju širenja multietničnosti i tolerancije i bez ikakvih drugih ciljeva i favoriziranja roma iako su načela proklamovane dekade roma ponekad to zahtijevala.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je neargumentirano iz ne znamo kojih pobuda odbacio projekt i iznio kvalifikaciju stjecanja imovinske dobiti. Još jednom napominjem da organizacija ROSA nije obiteljska tvrtka, već legitimno i zakonski registrirana i respektabilna organizacija koja je za svoj rad dobivala brojne pohvale i priznanja.

Bez ulaženja u dublje razloge samo izražavamo čuđenje kako i po kojim kriterijima i od kojih stručnjaka će se odlučivati na dalje o sudbini programa iz oblasti socijalne zaštite “, priopćilo je ovo udruženje.

Izvor: jugpress.com

1