Javni poziv na predlaganje projekata i programa

Javni poziv na predlaganje projekata i programa i javni poziv na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom “Kultura nova”

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata i progama u 2017. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2017., 2018. i 2019. godini.

Indikativni proračun Programa podrške 2016 iznosi 5.800.000 kn, a javni poziv se raspisuje u četiri programska područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije
a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn
Jednogodišnja podrška će se dodjeljivati u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok će se višegodišnja podrška dodjeljivati u kategorijama a2 i b2.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
U ovom programskom području najviši iznos koji se može zatražiti je 220.000 kn

Pitanja o Programu podrške 2016 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr  u razdoblju: od 26. kolovoza do 21. rujna 2016.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u  Vodiču za prijavu  koji je objavljen na  mrežnim stranicama  Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2016 s rokom prijave 27. 09. 2016., do 16 sati uključujući i  e-prijavnice.

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

Program Šalter

0