UNHCR u Hrvatskoj objavio dva iskaza interesa

UNHCR u Hrvatskoj objavio dva iskaza interesa u području zaštite tražitelja azila i korisnike međunarodne pomoći te prevenciju za osobe bez državljanstva u Hrvatskoj

I UNHCR Hrvatska poziva partnere koji žele sudjelovati u aktivnostima i doprinijeti  dodatnim sredstvima (ljudskim, financijskim, znanjem, itd.) s ciljem jačanja sustava azila i sposobnosti zaštite tražitelja azila i korisnika međunarodne zaštite  na teritoriju Republike Hrvatske .

U 2017. nastavit će provoditi aktivnosti u sklopu programa za izbjeglice i tražitelje azila i to unutar sljedećih ciljeva:

1. Osigurati pristup teritoriju zainteresiranima i smanjiti rizik od protjerivanja
2. Poboljšati pristup i kvalitetu procedurama određivanja statusa
3. Osigurati pristup pravnoj pomoći osobama u potrebi (izbjeglicama i tražiteljima azila)
4. Realizirati mogućnost integracije
5. Smanjiti rizike zadržavanja i povećati slobodu kretanja

II Opći cilj drugog poziva je poboljšati identifikaciju osoba bez državljanstva , te će u 2017. UNHCR Hrvatska podupirati aktivnosti kojima će se između ostalog:

1. Promovirati uloga UNHCRa kao agencije kompetentne i koja ima mandat u smislu prevencije i smanjenja slučajeva osoba bez državljanstva među marginaliziranim zajednicama
2. Podupirati Vladu u provedbi Nacionalnog akcijskog plana za Rome i zaključke Zagrebačke deklaracije iz 2011.
3. Provoditi sveobuhvatnu analizu građanskog zakonodavstva u Hrvatskoj
4. Zagovarati uspostavljanje formalnih procedura za određivanje osoba bez državljanstva u Hrvatskoj
5. Jačati svijest i ohrabrivati  Romsku zajednicu za potpunu suradnju i preuzimanje postupaka rješavanja njihovog statusa
6. Podupirati nacionalne vlasti i udruge u rješavanju statutarnih pitanja osoba kojima je to potrebno

Rok za dostavu ponuda je 9. rujna 2016. a vrijeme provedbe od 1.1. do 31.12. 2017.

Više informacija o pozivima možete pronaći u priloženim dokumentima.

UNHCR Hrvatska Selection and Retention – Asylum Seekers

UNHCR Hrvatska Selection and Retention – Statelessness

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

Program Šalter

🔥0