Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je 17. kolovoza 2016. raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama:

(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 350.000,00 – do 15 podrški
(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 15 podrški
(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 100.000,00 – do 10 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.

Način   dostave   prijava:   u   elektroničkom   obliku   (internetska   prijava)   putem   sustava www.financijskepodrske.hr, s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.

Rok za prijavu na natječaj je do 15.rujna 2016.

Više informacija o natječaju i potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Program Šalter

0