Sisačka šarena inkluzija

Grad Sisak i UNICEF su u suradnji s OŠ Galdovo te POU Korak po korak pokrenuli program za uspješnije uključivanje romske djece i drugih ranjivih skupina djece u osnovnu školu. Cilj je osigurati im kvalitetnije obrazovanje, čime se omogućuje njihovo ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice. U sklopu programa obnovit će se dio OŠ Galdovo/PŠ Hrastelnica, a UNICEF će u provedbu programa u 2016. uložiti 173.400 kuna.

„Sisačka šarena inkluzija” uključuje edukaciju i podršku učiteljima i odgajateljima za kvalitetnu integraciju romske djece u obrazovni sustav, a omogućava i potpuni obuhvat predškolom romske djece od 5. do 7. godine života s područja Grada Siska. Također, uz održavanje radionica za roditelje i djecu u školi, programom se uspostavlja održiva mreža aktivnosti koje provode gradske ustanove, usmjerenih na uključivanje romske i drugih ranjivih skupina djece u život lokalne zajednice.

Program obuhvaća stotinu i dvadeset romske i neromske djece, više od stotinu roditelja i članova obitelji, te učitelje, stručne suradnike i rukovodstvo OŠ Galdovo i njezine područne škole Hrastelnica. O suradnji Siska i UNICEF-a i novom programu govorile su gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić, predstavnici romske zajednice te predstavnici OŠ Braće Bobetko i OŠ Galdovo.

„Grad Sisak prepoznaje potrebu za ulaganjem u održive programe usmjerene na romsku djecu, što je preduvjet za njihovu društvenu integraciju i premošćivanje nejednakosti između romske i neromske zajednice, ali i premošćivanja jaza između siromašnih i bogatih. U ovom projektu vidimo priliku da osnažimo škole i roditelje, ali i potaknemo promjene stavova u javnim ustanovama te stvorimo atmosferu u kojoj se razlike prihvaćaju, što će pozitivno utjecati i na položaj drugih ranjivih skupina djece, kao što su djeca s teškoćama, djeca iz socijalno ugroženih obitelji i djeca u udomiteljskoj skrbi.

Važnost obrazovne inkluzije odavno je prepoznata u Gradu Sisku, a ovaj je projekt kruna tih nastojanja i jamac održivosti – izjavila je gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček „UNICEF i Sisak dugogodišnji su partneri u unaprjeđenju života djece. Da bi najranjivija djeca mogla odrasti u ravnopravne članove društva trebamo im svi zajedno osigurati priliku za kvalitetno obrazovanje. Vrtić i škola najteže su dostupni upravo djeci suočenoj s najvećim životnim izazovima – naša je obveza otvoriti im ta vrata u bolju budućnost.

Jedna od najvećih vrijednosti ovog programa jest povezivanje roditelja, škole, gradskih institucija, romske zajednice, udruga civilnoga društva i stručnjaka oko zajedničkog cilja – omogućiti svoj djeci da uspješno završe školu, što vodi ka dobrobiti cijele zajednice. Vjerujemo da Grad Sisak u tome može postati primjer drugim lokalnim sredinama u Hrvatskoj”, poručila je predstojnica ureda UNICEF-a Valentina Otmačić.

„Sisačka šarena inkluzija” je nadogradnja na uspješnu provedbu programa „Krenimo zajedno” u OŠ Braća Bobetko i projekta „Sisačko šareno ljeto” u kojima su sudjelovala djeca i članovi njihovih obitelji, većinom iz naselja Caprag i Capraške poljane, sisačkog predgrađa najviše pogođenog siromaštvom, društvenom isključenošću i nezaposlenošću roditelja. Programom Šarena sisačka inkluzija obuhvaćaju se djeca i roditelji iz područja Hrastelnice (naselje Palanjek) i time u konačnici omogućuje pristup kvalitetnom i integriranom obrazovanju svoj romskoj djeci s područja Grada Siska.

Sisak, 17. veljače 2016.

Izvor: UNICEF

🔥10