Predstavljen projekt inkluzije romske zajednice

Karlovac – U Tehničkoj školi u Karlovcu 1. ožujka je održana prezentacija EU projekta e-RR e-Roma Resource, čiji je cilj socio-gospodarska inkluzija romske populacije u društvenu zajednicu. Radi se o projektu koji u tri godine trajanja okuplja u partnerstvu dionike iz pet zemalja EU, Francuske, Poljske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske, a čija je ukupna vrijednost 400.000 eura.

Iz Hrvatske u projektu sudjeluju Tehnička škola u Karlovcu, tvrtka Čistoća Karlovac, uz partnerstvo Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Na predstavljanju projekta govorio je dr.sc. prof Trajko Petrovski, šef katedre za etnologiju i romski jezik Sveučilišta u Skoplju. Istaknuta je potreba i značaj socijalne i gospodarske inkluzije romske manjine u društvenu zajednicu država koje provode projekt na način poštivanja i vrednovanja njihove kulturne tradicije, kulture i običaja.

Kao pomoć i podrška u procesu integracije i edukacije Roma, e-RR platforma je dizajnirana na temelju dosadašnjih iskustava, rezultata projekata i primjera dobre prakse. Za Tehničku školu Karlovac, kao domaćina ove prezentacije i jednog od provoditelja projekta, u tu je svrhu osigurana financijska potpora od 22.000 eura. U ime Karlovačke županije predstavljanju su nazočili zamjenik župana Ivan Banjavčić i Draženka Sila Ljubenko ispred Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, sport i informiranje.

Izvor: Web stranice Karlovačke županije

 

0