Objavljen zajednički Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u RH

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH objavljuju Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini.

Udruge i zdravstvene organizacije, sukladno ovom Natječaju, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za:
1. Projekte prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) i Inovativne projekte univerzalne prevencije ovisnosti
2. Inovativne projekte selektivne i indicirane prevencije
3. Projekte resocijalizacije ovisnika i intervencije u zatvorskom sustavu
4. Projekte koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama
5. Programe smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 15.250.000,00 kuna , od čega će se za projekte i programe udruga dodijeliti 8.150.000,00 kuna , a za projekte zdravstvenih organizacija koji se provode u suradnji s udrugama 7.100.000,00 kuna .

Rok za dostavu prijava je 9. kolovoza 2016. godine .

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati na linku dolje:

Izvor: Ured za suzbijanje droga

 

1